Bisonokser, elge, køer og vilde heste. Regeringen lovede i 2020 at give naturen en hånd ved at oprette 15 såkaldte naturnationalparker, hvor store vilde planteædere skal gå inden for store hegn og gøre naturen mere dynamisk. Det giver højere biodiversitet og nye levesteder til flere arter.

Men bare fordi de store dyr flytter ind, betyder det ikke, at vi mennesker skal ud. Tværtimod giver naturnationalparkerne mulighed for endnu sjovere og større oplevelser.

Loven om de nye naturnationalparker er ikke udformet endnu, så detaljerne om dem er uklare. Men der er flere ting, vi allerede nu ved om naturnationalparkerne.

Kristian Graubæk er forvalter af vildgræsningen på Skovsgaard Gods på Langeland, hvor en stor del af arealet er udlagt til vild natur med heste og kvæg. Her er, hvad han glæder sig allermest over ved de nye naturnationalparker.

1. Oplev de store planteædere leve frit og finde deres egen mad

Store vilde planteædere er de dyr, der skal gå rundt frit bag hegn i naturnationalparkerne. Alle dyrene har forskellige egenskaber, men fælles for dem er, at de er nøglearter. Det vil sige, at de ved at trampe, spise og rode rundt i naturen skaber dynamik og levesteder for andre arter.

De store planteædere kan – ved at være fuldstændig sig selv – gøre naturen rigere.

Læs om de forskellige dyrs egenskaber

I nogle af naturnationalparkerne vil man bruge store dyr, som først for nyligt er genintroduceret i den danske natur, f.eks. elg og bison. Men nogle steder vil man se dyr som heste og kvæg, som man egentlig kender fra gårde, gå frit rundt i naturen.

De går typisk i flokke og laver ikke meget andet end at spise buske og græs, klø sig på væltede træer, skide eller slappe af hele året rundt. Antallet af dyr er bestemt ud fra områdets størrelse og den tilgængelige mad.

Der er jævnligt tilsyn med, at dyrene klarer sig godt.

Foto: Marianne Krag Petersen

- Når det er koldt og blæsende kan man observere dyrene stå sammen med bagdelene mod vinden, og om sommeren finder de skygge under træerne. Noget af det sjoveste ved at observere dyrene i det fri er, at de passer sig selv. De kender deres behov, og hvis de vil spise, spiser de, og hvis de vil finde ly, finder de ly, siger Kristian Graubæk.

2. Oplev en artsrigdom udover det sædvanlige

De 15 natunationalparker vil ligge spredt ud over hele landet og være unikke. Hver sit område vil altså indeholde forskellige arter og landskaber. Områderne vil typisk være så store, at der er forskellige typer natur i samme naturnationalpark.

De græsende dyr skaber nemlig dynamik, så en skovtur kan hurtigt blive til en tur i mosen, som kan blive til en tur på heden, som kan blive til en picnic ved en sø. Det giver mulighed for at opleve mange forskellige fugle, krybdyr, insekter og pattedyr på én dag!

- Her på Langeland er det plantearter som blåhat og stor knopurt, og dyr som stær og rødrygget tornskade, som vi håber på snart bliver almindelige her igen. Andre steder vil man kunne opleve et markfirben eller være heldig at se skyggen af en skovmår. Hvert område sine arter. Men ens for alle er, at det bliver mere varieret end før, siger Kristian Graubæk.

3. Gå på eventyr og glem civilisationen

Noget af det særlige ved de kommende naturnationalparker er størrelsen. I Socialdemokratiets udspil til loven om naturnationalparker skriver de, at de 15 parker samlet skal fylde 60.000 hektar, altså cirka størrelsen på Bornholm.

De enkelte naturnationalparker skal være store for at kunne udgøre selvforvaltende økosystemer - mindst 1.000 hektar, ifølge forskere.

Det vil give naturnationalparker så store, at du kan gå på opdagelse og glemme civilisationen. Parkerne kommer nemlig ikke til at indeholde småbyer, skovhugst, jagt eller nogen form for landbrug.

Med andre ord skal naturnationalparkerne sætte naturen først.

Det er helt uden fortilfælde, at vi i Danmark får så store områder, hvor naturen har absolut førsteprioritet. De nye parker bliver ét stort naturhelle, du kan gå på opdagelse i.

Til sammenligning er Dyrehaven i Nordsjælland 1.100 hektar, den fredede del af Mols Bjerge fylder cirka 2.500 hektar, og Lille Vildmose er omkring 7.800 hektar.

4. Luft hund, løb ture og hop på cyklen i naturnationalparkerne

Regeringen lægger op til, at adgangen i de nye naturnationalparkerne skal fungere som normalt. Man vil stadig kunne bruge naturen ”som man plejer”, selvfølgelig med omtanke for de vilde planteædere og med god afstand.

Dyrene bliver ikke fodret, så de vil ikke opsøge mennesker. Tværtimod vil de ignorere mennesker.

Alle vil kunne komme gratis ind i parkerne via en låge i hegnet eller en færist. På den måde holder hegnet de store planteædende dyr inde, så de ikke går ud på marker og veje. Men det holder ikke mennesker ude.

Du kan altså sagtens snøre løbeskoene, lufte hunden (skal være i snor) og tage madpakke med i en naturnationalpark. Dog er det strengt forbudt at fodre dyrene og efterlade mad og affald, da dyrene under ingen omstændigheder må føle sig afhængige eller knyttede til mennesker.

Friluftslivet vil som udgangspunkt altså fortsætte som normalt, hvor det dog, som det også kan ske i dag, kan være nødvendigt at lukke for adgang i yngleperioder.

5. Gæt en lort

I nogle af de nye naturnationalparker vil forskellige store dyr gå frit på det samme store areal. Det er altså nu, man skal finde sin indre Doktor Pjuskebusk frem og ”gætte en lort”.

Der er intet mere fascinerende end at gå på opdagelse i dyrenes fodspor og efterladenskaber – og her er naturnationalparkerne rent slaraffenland, da de vil få naturlige tætheder af hjorte og andre vilde arter.

- Dyrenes lorte er jo faktisk noget af det allervigtigste for at skabe højere biodiversitet. Utroligt mange insektarter holder til eller er endda afhængig af dyrelorte. Så udover at dyrespor og dyrelorte er sjove at betragte, er det en fantastisk måde at lære om nye arter og den sommerfugleeffekt, som de store dyr skaber, siger Kristian Graubæk.

6. Vågn op i et shelter til lyden af hestevrinsk

Du har måske sovet i telt i naturen før eller brugt et af Naturstyrelsens mange shelterpladser. Men har du nogensinde stået op til den fjerne lyd af prusten fra en vild hest eller ko?

Som udgangspunkt bliver det muligt at overnatte i naturnationalparkerne, og som man kender for eksempel fra de lange ruter i Thy Nationalpark, vil der forhåbentlig også flere steder komme shelterpladser.

- Nat i naturen er noget af det sjoveste, jeg ved. Og for både børn og voksne er det utrolig lærerigt at være i naturen om aftenen og natten med alle de lyde og den aktivitet, vi ikke normalt har adgang til. Og jeg kan næsten ikke forestille mig en mere skøn morgen end at stå op med solen og de vilde planteædere, der spiser deres morgenmad i nærheden. Det bliver ren idyl, siger Kristian Graubæk.