Kirkeuglen, birkemusen og hasselmusen er tre af Danmarks absolut mest truede arter. Men det skal forskere og ildsjæle nu i gang med at lave om på.

Til foråret begynder forskerne Julie Dahl Møller og Helle Vilhelmsen deres projekter for at give birkemusen og hasselmusen bedre forhold, og de få resterende kirkeugler i Danmark får flere midler til blandt andet fodring og forskning.

Projekterne er nødvendige for at hjælpe arterne, og bidragene fra juleindsamlingen er med til at skyde dem i gang. Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, er overvældet og taknemmelig over den kæmpe støtte:

-Det er helt fantastisk, at vi nu kan begynde et helt konkret og effektfuldt arbejde for at hjælpe de truede dyr. Alt for mange arter i Danmark er i tilbagegang på grund af dårlige levesteder, og projekterne for birkemusen, hasselmusen og kirkeuglen vil fungere som ringe i vandet og ikke kun hjælpe de enkelte arter, men også med tiden skabe mere og bedre natur for mange andre, siger hun.

Læs også: Derfor er så mange danske arter truede

Vær med til at hjælpe de truede arter i Danmark

Første skridt er kortlægning

Problemet med mange af de truede arter er, at deres levesteder forsvinder, og at de derfor kun lever i få bestande i enkelte dele af Danmark. Det gælder de sjældne og truede hasselmus og birkemus.

Læs også: Forsker vil finde nye levesteder til Danmarks måske mest sjældne pattedyr

Særligt for birkemusen er det et yderligere problem, at man ikke fuldstændig ved hvor den lever, og hvilke krav den stiller til sine levesteder. Derfor er der potentiale for at finde arterne nye steder - for herefter måske at kunne hjælpe med at forbedre disse levesteder.

Derfor er første skridt i projekterne med birkemus og hasselmus at finde opdagede bestande ved hjælp af luftfotos og vildtkameraer. Det arbejde glæder Julie Dahl Møller, projektleder for Projekt Hasselmus og Projekt Birkemus, sig meget til:

-Det er fantastisk og meget tilfredsstillende, at der er samlet penge nok ind til at starte projekterne. Vi står med nogle arter, som er formodet uddøde flere steder. Og hvis vi kan finde arterne de steder, hvor de engang har levet, kan vi lære dem bedre at kende og hjælpe dem til at blive talstærke, siger hun.

Med kortlægningen er det håbet, at eventuelle ukendte bestande af birkemus og hasselmus, bliver fundet. Herefter kan anden fase af projektet begynde, hvor arterne skal have hjælp til at trives. Det kan blandt andet ske med et samarbejde med berørte jordejere, som kan være med til at gøre deres grunde birkemus- og hasselmusvenlige.

Kirkeuglen skal have førstehjælp

Lige nu er der registreret kun ni kirkeuglepar i Danmark. Det er ikke mange. Men heldigvis blev 2021 rekordåret for antallet af kirkeugleunger, der kom på vingerne. Hele 29 unger blev talt.

Læs også: 29 kirkeugleunger på vingerne

Fremgangen skyldes i høj grad frivilliges hjælp. Fordi kirkeuglerne lever så spredt og har svært ved at finde mad, får de flere steder lagt foder ud på engene, som de nemt kan komme til. Derudover har frivillige bygget særlige redekasser, som skal imitere de hule træer, som kirkeuglen naturligt ville bo i.

Sådan får arterne hjælp

  • Med juleindsamlingen er der blevet samlet over 500.000 kroner ind til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for naturen. Pengene går blandt andet til akut hjælp til kirkeuglen samt forskning og hjælp til de truede arter birkemus og hasselmus.
  • Arbejdet med birkemus og hasselmus begynder allerede nu med en kortlægning af, hvor de truede arter kunne have uopdagede bestande. I april og maj, når dyrene kommer frem fra deres vinterdvale, vil der være vildtkameraer klar til at fange et billede. Hvis dyrene bliver opdaget disse nye steder, vil det være en helt ny og vigtig tilføjelse til den viden, vi ellers har om arterne.
  • Herefter vil der blive igangsat en fase to af projekterne, som skal se på at gøre naturen bedre der, hvor birkemus og hasselmus. Det kan for eksempel betyde at skabe eller forbedre spredningskorridorer mellem de forskellige spredte bestande.

Alt det arbejde bliver nu boostet gennem årets juleindsamling. Det er Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening, glad for:

-Kirkeuglen har en så svag bestand lige nu, at den kræver førstehjælp. Derfor er det fantastisk, at så mange har været med til at samle ind til helt basale ting, som giver kirkeuglen en hjælpende hånd. Forhåbentlig bliver kirkeuglerne så selvhjulpne om nogle år, at de selv kan finde mad i naturen. Men indtil videre kræver de hjælp, og det får de nu, blandt andet takket være juledonationerne, siger han.

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57

Object reference not set to an instance of an object.