I 1960’erne var kirkeuglen den mest almindelige ugle i Jylland. Siden har vores natur ændret sig markant, og det har blandt andet givet mangel på føde for kirkeuglerne.

I dag er der blot ni registrerede ynglepar tilbage, og kirkeuglen er derfor i kritisk fare for at forsvinde fra den danske natur.

Men der er stadig håb. De få danske kirkeugler har nemlig haft en rigtig god ynglesæson i år.

- Vi har kendskab til 29 unger, som er fløjet fra rederne i år. Og det er et fantastisk flot antal. Til sammenligning registrerede vi blot 16 udfløjne unger sidste år, fortæller biolog Lars Bo Jacobsen, som har fuldt bestanden af kirkeugler i 40 år.

Læs mere: Derfor er kirkeuglen kritisk truet i Danmark

Frivillige fodrer de truede kirkeugler

Succesen med de mange nye kirkeugleunger kan i høj grad tilskrives en målrettet lokal indsats. Blandt andet har frivillige hjulpet kirkeuglerne ved at fodre dem. Når kirkeuglerne får nok føde, så får de nemlig langt flere unger, end når de sulter.

- Hvis vi stoppede med at fodre kirkeuglerne, så ville de uddø. Kirkeuglens overlevelse afhænger helt af os mennesker, siger Lars Bo Jacobsen.

- Kirkeuglen lever på en knivsæg. Der er så få tilbage i Danmark, at der måske ikke skal andet end en enkelt hård vinter til. Det er ved at være absolut sidste chance, hvis den ikke skal uddø.

Læs mere: Mød en af de frivillige, som fodrer kirkeugler

Projekt Kirkeugle vil redde uglerne

Projekt Kirkeugle er et af de projekter, som man kan støtte gennem Danmarks Naturfredningsforenings årlige juleindsamling for truede dyr.

Projektet arbejder for at holde kirkeuglerne i live i Danmark.

På den korte bane sker det ved at støtte frivillige, der fodrer og holder øje med kirkeuglerne. Og på den lange bane arbejdes der for at få genskabt noget god natur med gode levesteder, hvor kirkeuglerne selv vil kunne finde nok føde til at overleve på egen hånd.

Læs mere: 1.844 arter er truet på grund af manglende levesteder i den danske natur

Foto: Lara Chrenkova

Dette er en af de 29 registrerede danske kirkeugleunger, som er kommet på vingerne i 2021 takket være en målrettet indsats.

Støt kirkeuglen i julen

Vil du være med til at støtte arbejdet for at hjælpe kirkeuglen blandt andet med fodring, forskning og bedre levesteder?

Giv et bidrag og støt kirkeuglen og andre af Danmarks mest truede arter.

Foto: Lars Bo Jacobsen

Projekt Kirkeugle

Projekt Kirkeugle er en gruppe nedsat af Vildtforvaltningsrådet. Gruppens mål er at redde kirkeuglen fra at uddø i Danmark.

Gruppens medlemmer består af repræsentanter fra: Landbrug og Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening.

Derudover bidrager mange engagerede frivillige samt Aarhus Universitet og Aalborg Zoo.

Kirkeuglen vil ikke komme igen

Hvis kirkeuglen først forsvinder fra Danmark, så er der meget lille sandsynlighed for, at den vil genindvandre.

-Kirkeuglen er ikke ligesom trækfugle, der flyver enorme distancer. Kirkeugler flyver sjældent mere end 30 kilometer væk fra ynglepladsen, så hvis de først forsvinder fra den danske natur, så kommer de ikke igen, siger Lars Bo Jacobsen.

-Da jeg begyndte at interessere mig for kirkeugler omkring 1980, der kendte jeg til 200 ynglende par alene i Nordjylland. Det er træls, at der nu er under ti registrerede par. Vi skal nok helst op på mindst 50 ynglende par, før vi kan være nogenlunde sikker på, at kirkeuglen kan klare sig i Danmark, siger Lars Bo Jacobsen.

Støt de truede dyr i julen

Kirkeuglen og Danmarks andre truede dyr mangler levesteder. Vær med til at hjælpe kirkeuglen og Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for mere beskyttet natur til de truede dyr. Få et smukt gavebevis.

alt
Thomas Helsborg
Digital indholdsansvarlig