Som den femte, sjette og syvende kommune er Lejre Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Glostrup Kommune nu blevet medlem af Giftfri-Have.

Det er hele 13.674.306 kvadratmeter kommunale arealer, som nu skal drives uden sprøjtegifte. Borgmester i Lejre Kommune Carsten Rasmussen fortæller, at de i mange år ikke har brugt gift på deres arealer, og at de vil inspirere borgerne til at droppe round-up-flasken:

-Det bliver stadig mere tydeligt, at grundvandet er truet af forurening. Derfor giver det mening at gå med i en landsdækkende kampagne. Forhåbentlig kan vi på den måde få endnu flere med – både private haveejere, virksomheder og foreninger, siger borgmesteren.

Giftfrie arealer er vigtig naturkorridor for insekter

Bag initiativet Giftfri Have står Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi, der ønsker at fremme vild natur og biodiversitet i de danske haver og samtidig beskytte grundvandet.

Udover de tre nye kommuner er blandt andet Aalborg og Vordingborg Kommuner tilmeldt. Læs mere om de syv giftfri kommuner.

Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, jubler over de nye tilmeldinger.

- Det er et stærkt signal til landets øvrige kommuner og til kommunens borgere om at lægge sprøjtegift på hylden - til gavn for vores grundvand, vores biodiversitet og os selv, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

Områder uden gift er med til at give insekter som sommerfugle og vilde bier et tilflugtsted, da de er meget sårbare overfor sprøjtegift.

Insekterne mangler hjælp

Der findes over 200 vilde biarter og over 60 sommerfuglearter i Danmark. 11 ud af vores 77 sommerfuglearter er forsvundet, og 32 arter er truede eller sårbare. Flere af de vilde biarter er truede.

Det er til dels på grund af manglende levesteder, men også på grund af mangel på gode levesteder, hvor der ikke bruges sprøjtegifte. Selv små mængder sprøjtegifte til privat brug efterlader rester i jorden og i de omkringliggende planter. Det kan skade insekternes overlevelse.

- Haven er et lille økosystem med insekter, fugle og smådyr. De samspil ødelægger man, hvis man sprøjter. For sommerfuglene er de giftfrie haver enormt vigtige, fordi den virker som et tiltrængt helle for en sommerfugl, som måske har fløjet langt for at finde sund natur, siger Gitte Holmstrup, projektleder for Giftfri Have.

Gør en forskel for insekterne

Du kan selv gøre flere ting for at give insekterne et tiltrængt helle.

Hjælp os med at gøre Danmark giftfri