Det var en sejr for naturen, da EU-kommissionen i 2018 afviste at forny godkendelsen af aktivstoffet Diquat, der blandt andet bruges i sprøjtegiften Reglone.

Men selvom stoffet har været forbudt i EU siden februar i år, har Miljøstyrelsen nu givet dispensation til, at danske landmænd alligevel kan benytte Reglone til nedvisning af kartofler til lagring og nedvisning af spinat til frø i år. Det skriver SEGES, der er en del af Landbrug & Fødevarer, og som har ansøgt om dispensationen.

At Miljøstyrelsen vælger at dispensere fra EU-kommissionens forbud, vækker ærgrelse hos Danmarks Naturfredningsforening, der i mange år har arbejdet for et sprøjtefrit Danmark.

– Det er skuffende og helt ubegribeligt, at man nu gør det muligt at benytte Reglone igen. Det er jo ikke uden grund, at giften blev forbudt i EU. Danmark burde tage EU-forbuddet alvorligt og vise sig som en ansvarlig grøn nation, der støtter op om EU’s miljølovgivning, siger Rikke Lundsgaard, der er landbrugspolitisk seniorrådgiver i foreningen.

Læs også: DN: Sprøjtegifts-kritik fra Rigsrevisionen er dybt alvorlig

Støt vores kamp mod sprøjtegift!

Giftigt for alle organismer

Det er bestemt heller ikke et ufarligt stof, som de danske kartoffelavlere nu kan benytte sig af, når væksten i kartoflerne skal stoppes. Faktisk er Reglone vurderet så farlig, at den er markeret med et dødningehoved - symbolet for akut giftig.

Ud over at Reglone er giftig for mennesker og derfor skal omgås med yderste forsigtighed, så udgør den også en reel trussel mod naturen.

– Reglone er yderst giftig for alle organismer, der kommer i kontakt med den. Og der er jo rigtig mange arter – blandt andet mange fugle og insekter – der enten lever eller finder føde på markerne, og som derfor risikerer at betale prisen for dispensationen, siger Rikke Lundsgaard.

Med dispensationen må kartoffelavlerne nu benytte en dosis på 0,75 liter Reglone per hektar til nedvisning af kartoflerne, mens der til nedvisning af spinat må benyttes en dosis på 0,5 liter per hektar, hvilket dog er lavere end tidligere.

Læs mere: Nu bliver det endelig forbudt at sprøjte og pløje beskyttet natur

Uforeneligt med grønne ambitioner

Det er ikke første gang, at Danmark giver dispensation til brug af sprøjtegifte, der ellers ikke er tilladte i EU. Under den tidligere regering fik de danske sukkerroeavlere dispensation til at bejdse sukkerroefrø med neonikotinoider – også kendt som neoniks eller bidræber – selvom EU havde gjort dem forbudt.

I efteråret valgte miljøminister Lea Wermelin at sætte en stopper for brugen af neonikotinoider for at komme de danske bier til undsætning. Men nu godkender Miljøstyrelsen altså brugen af en anden sprøjtegift, der blandt andet er farlig for bier, og som samtidig er forbudt i EU.

– Man kan virkelig undre sig over, at Miljøstyrelsen vælger at give dispensation til denne farlige sprøjtegift. Det rimer i hvert fald ikke på regeringens grønne ambitioner. Hvis man vil naturen og miljøet det bedste, er der brug for færre sprøjtegifte – ikke flere, siger Rikke Lundsgaard.

alt
Rikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 23 20 30 07