I 2012 blev ulven for første gang set i Danmark i 200 år, og siden da har debatten raset. Ulvens tilstedeværelse i Danmark deler vandene, og mange danskere har i dag en holdning til det vilde og fredede pattedyr.

Debatten blussede op igen, da en ulv blev skudt og dræbt af en privatperson i april 2018. Ulveskytten blev idømt 40 dages betinget fængsel for drabet - en sag, der er anket til Landsretten.

Underkender DNA-undersøgelse efter ulvedrab

Manden har anket dommen og udtaler på TV, at ulven var en hybrid, altså en blanding af en ulv og en hund. Udtalelsen sker på trods af, at en DNA-undersøgelse foretaget på Senckenberg Instituttet i Tyskland for Miljøstyrelsen har påvist, at den dræbte ulv var afkom af ”Ulfborg-parret”, der fik otte hvalpe i foråret 2017.

- Ulfborg-parrets oprindelse er kendt, og der er ikke tidligere stillet spørgsmålstegn ved, at det er ”ægte” ulve. Med dette kendskab til den nedlagte ulvs oprindelse, er der ikke umiddelbart grund til at sætte spørgsmålstegn ved, om den er en rigtig ulv, siger biolog i Danmarks Naturfredningsforening Bo Håkansson.

Den dømtes advokat ønsker nu en ny DNA-undersøgelse af den dræbte ulv.

- Danmarks Naturfredningsforening er enig i, at det er en meget principiel sag og der må selvsagt ikke kunne rejses tvivl om fakta, siger Bo Håkansson.

Ulveangreb i tv-dokumentar manglede central information

I dokumentaren ”Ulveland”, som tirsdag den 8. januar 2019 blev vist på TV 2, omtales et angreb på en pige i Polen. Dog fremgår det ikke af dokumentaren, at polske forskere mistænker, at den pågældende ulv har været holdt i fangeskab.

- Forskerne mistænker, at ulven har været i fangenskab på grund af dens unaturlige og ikke sky adfærd. Eksperterne har udtalt, at ulven havde fysiske skader, der kunne stamme fra fangenskab, forklarer Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening.

Ulve, der har været holdt eller er i fangeskab, kan være potentielt farlige for mennesker, fordi de ikke er sky over for os. Derfor er det uheldigt, når udsendelsen fravælger at omtale denne mistanke, mener Bo Håkansson:

- Det er enormt vigtigt for debatten og forståelsen af ulven, at alle fakta kommer på bordet, når der er tale om et ulveangreb. En lødig ulvedebat skal bero på fakta, der skal være en fuldstændig gengivelse af fakta samt lødige vurderinger fra relevante forskere. Udsendelsen var et eksempel på, at debatten om ulv savner fuldstændighed, siger han og uddyber:

- Der er meget stor forskel på bevidst helt at udelade eksperters vurderinger fra et program i forhold til at stille kritiske spørgsmål til deres vurderinger. Det er fint, hvis man stiller spørgsmålstegn ved eksperters vurderinger eller sågar tilbageviser dem. Men hvorfor omtaler programmet slet ikke, at eksperter har den vurdering (at ulven kan have været i fangenskab red.) for så enten at søge at be- eller afkræfte det?

Læs resume af analysen af ulven, der angreb (på engelsk)

Ulve er hverken nuttede krammedyr eller ondsindede dræbere

Risikoen for at blive angrebet af en ulv i Danmark er minimal. Ulve er nemlig yderst sky overfor mennesker og kun i helt særlige tilfælde kan en ulv være potentiel farlig.

- Ulve er hverken nuttede krammedyr eller ondsindede dræbere. De er store rovdyr. Ulve, som er vant til mennesker, f.eks. fordi de har været holdt i fangenskab, kan være farlige. Det kan ulve, der er ramt af rabies eller som er meget udsultede også være, siger Bo Håkansson.

Der er ikke er rabies i den centraleuropæiske ulvebestand og med en markant voksende bestand af kronvildt er der masser af føde til ulvene.

Bred enighed om problemulve

Såfremt en ulv ikke længere er sky over for mennesker, så falder den ind under kategorien problemulv i Miljø- og Fødevareministeriets forvaltningsplan for ulve.

- Forvaltningsplanen definerer netop, at problemulve kan reguleres. Samtlige organisationer, som var med til at lave forvaltningsplanen, bakkede naturligvis op om det, fortæller Bo Håkansson, der repræsenterer Danmarks Naturfredningsforening i Miljø- og Fødevareministeriets Ulvegruppe.

Her vil Danmarks Naturfredningsforening nu ønske en drøftelse af, hvorvidt og hvordan Ulvegruppen og ministeriet kan bidrage til at sikre fagligheden i ulvedebatten.

Foreningen minder også i denne forbindelse om vigtigheden af at holde en god tone på de sociale medier, hvor bølgerne kan gå højt.

Vil du vide mere om ulv i Danmark? Læs vores store baggrundsartikel

Ulven er truet og fredet

  • IUCN (International Union for Conservation of Nature) har revideret rødlisten på europæisk niveau, og ulven er nu kategoriseret som sårbar.
  • Ulven er fredet i hele EU, da den har været på randen af udryddelse.
  • Hvis en ulv udviser unaturlig adfærd og dermed er en såkaldt problemulv, siger forvaltningsplanen, at ulven skal skydes.
alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57