Ulven er et flokdyr, der lever i familieflokke. Den er et rovdyr, der tager det lettest tilgængelige bytte - typisk klovbærende vildt som krondyr, rådyr og vildsvin. Også husdyr kan den tage.

Det er kun flokkens førerpar, der får unger. Typisk fødes 5-6 hvalpe i april efter parring i februar.

Hvor er ulven i Danmark?

De fleste ulve i Danmark er pt. strejfere. Derfor kan der i princippet være ulve, der strejfer, i alle dele af Jylland. Det er mest sandsynligt, at ulvene tager længere ophold i større skove og hedeområder i Vest- og Midtjylland.

Har ulven slået sig ned i Danmark?

Det tyder på, at ulven er ved at slå sig ned i Danmark, da der er kommet sikre og vedvarende observationer fra flere områder i Jylland.

Hvor mange ulve er der i Danmark?

Det er der ingen der ved. Og under alle omstændigheder ændrer antallet sig hele tiden. Den ene dag kan en ulv være i Nordjylland, få dage efter i Tyskland.

Ulvene i Danmark kommer fra bestanden i Tyskland-Polen. Pr. april 2016 anslås at være omkring 40 flokke eller par ulve, i Tyskland.

Kan der leve ulve i Danmark?

Ja, der kan leve ulve i Danmark. Ulvene i Tyskland lever i høj grad også i et landbrugslandskab. Så længe der er føde, vil ulvene i princippet kunne leve her. I Danmark vil de overvejende kunne leve af rådyr og krondyr og måske i nogen grad kunne tage får.

Med udgangspunkt i territoriestørrelsen i Tyskland kan man regne sig frem til, at en dansk-tysk ulveflok vil have brug for et areal på i størrelsesordenen 400 km2 – 600 km2, svarende til et område på 20 km * 20 km, op til 20 * 30 km. Det er ikke urealistisk i grænselandet.

Forskere har regnet ud, at ser man kun på fødemængden, vil der være mad til omtrent 100 ulve i Danmark. Så mange ulve vil der aldrig komme i Danmark, hvor der er mange veje.

I Tyskland køres mange ulve ned, og i Danmark er vejnettet endnu tættere. Men det er nok ikke urealistisk, at vi vil kunne have 2-3 flokke som yngler, inden for en årrække.

Yngler ulvene i Danmark nu?

Pr. november 2016 er der ikke med sikkerhed konstateret ulvehvalpe i Danmark.

Der er dog jævnligt forlydender om observationer af ulvehvalpe, og det kan ikke udelukkes at ulve har ynglet her allerede.

Er ulvene i Danmark sat ud eller genindvandret?

Ulvene er kommet til Danmark fra Tyskland. Man har kunnet spore nogle DNA-prøver fra ulve i Danmark tilbage til deres slægtninge i Tyskland.

Er ulven farlig?

Ulve er ikke farlige for mennesker. I Tyskland har der været ulve siden år 2000 og bestanden vokser fortsat. Der har ikke været ét eneste eksempel på angreb på mennesker i Tyskland i den periode. Og ”vores” ulve kommer derfra.

De historiske omtaler af ulve-angreb på mennesker omhandler enten syge ulve med rabies, eller ekstremt udsultede ulve.

I dag er der ikke rabies i hverken Tyskland eller Danmark. Og der er på ingen måde mangel på føde til ulvene: bestanden af deres hovedføde, krondyr, vokser eksponentielt.

Hvad spiser ulven?

Tyskerne har udført en stor undersøgelse, hvor man har undersøgt over 3.000 efterladenskaber fra ulve. Undersøgelsen viste, at under en procent af de tyske ulves fødegrundlag er husdyr.

Rådyr udgør over 50 procent ligesom krondyr og vildsvin er vigtige fødekilder for ulven.

Hvad gør vi?

Vi har forståelse for, at et nyt rovdyr i Danmark kan give anledning til frygt.

Men det er vigtigt, at man ikke lader frygten være styrende for debatten og for vores holdning til ulve. Denne bør bygge på fakta og på de erfaringer, vi kan hente fra landene omkring os.

Det er Danmarks Naturfredningsforenings vurdering, at ulvens tilbagevenden til Danmark sker som følge af den målrettede forvaltning af ulvebestandene i Polen og Tyskland.

Her accepterer man ulvene og håndterer de reelle konflikter, der kan være mellem menneske og ulv. På samme måde er Danmark ikke blot juridisk (via EU's habitat-direktiv), men også moralsk forpligtet til at være en del af den europæiske forvaltning af ulvene.

Ulve kan godt leve i den danske natur – set såvel med ulve- som menneskebriller. Vi mener ikke, at man skal fjerne arter fra den danske natur, som har en vigtig rolle. Vi skal i stedet fjerne konflikterne.

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57
Et ulvefodspor ligner et fodspor fra en stor hund. Det måler cirka 11 cm i længden og 10 cm i bredden.

Hvordan ser ulvespor ud?

Der er tre typer af spor fra ulv: kadavere fra byttedyr, fodspor og ekskrementer. For alle tre typer gælder, at det er meget svært umiddelbart at sige, om sporene er fra ulv. Som tommelfingerregler gælder:

Kadavere:

Ulven kan bide knogler over. Derfor vil kadavere fra krondyr og rådyr kunne have itu-bidte ribben.

Fodspor:

Det enkelte fodspor fra ulv ligner til forveksling sporet fra en stor hund. Kan man se spor over en længere strækning gælder det, at ulve i højere grad løber i en helt lige linje, end hunde. Hunde løber langt mere zigzag.

Ekskrementer:

Ulve-ekskrementer ligner hunde-ekskrementer i størrelse, MEN har som oftest både knoglerester og pelsrester.

Har du set ulvespor?

Har du set noget, der kunne være en ulv, eller et muligt ulvespor, bør du oplyse det. Skiv til Bo Håkansson, naturpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, på mail boh@dn.dk

Husk:

  • Oplys stedet så nøjagtigt som muligt
  • Tag fotos af fundne spor. Læg en mønt, nøgle eller andet, så man kan se størrelsen.
  • Tag fundne ekskrementer med hjem, og læg dem i fryseren i en frysepose