Vandløb, søer, grundvand, fjorde og vådområder. Netop nu er EU’s beskyttelse af hele vandmiljøet under pres, fordi regeringer og stærke økonomiske interesser i hele Europa ønsker at svække beskyttelsen. De har fået EU Kommissionen til at udføre et såkaldt fitness-tjek af Vandrammedirektivet, der netop beskytter vores vand.

Som en del af tjekket kan EU-borgerne give deres mening til kende.

- Og det skal vi gøre. Beskyttelsen af vores vandløb, vores fjorde, vores søer og ikke mindst vores grundvand står overfor stærke økonomiske interesser, og vi oplever et enormt pres for at lempe beskyttelsen. Det vil vi ikke acceptere, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Alt vand skal være rent vand

EU’s Vandrammedirektiv blev vedtaget i 2000. Direktivet beskytter ikke bare vandmiljøet på ligeværdig vis overalt i Europa, men har også som mål, at alt vand som udgangspunkt skal have en god økologisk tilstand i 2027.

Der er lang vej endnu. Kun få procent af kystvandene og langt under halvdelen af vandløbene lever i dag op til EU’s mål og derfor skal indsatserne ikke svækkes, men tværtimod styrkes:

- Vi har gennem årene set, hvor hårdt f.eks. kvælstof, fosfor og sprøjtegifte presser vores vandmiljø. Med de klimaforandringer, vi de senere år har fået en forsmag på, skal vi op i en helt anden kadence, hvis vi vil have levende og økologisk velfungerende vandløb, søer og fjorde. Her er EU’s vandrammedirektiv helt afgørende, siger Maria Reumert Gjerding.

Europæisk netværk sammen om kampagne for vand

Danmarks Naturfredningsforening er en del af et grønt europæisk netværk, European Environmental Bureau, der sammen med andre internationale grønne organisationer står bag kampagnen #ProtectWater.

Kampagnen har indtil i dag samlet flere end 80.000 underskrifter, men vi skal have mange flere, før de afleveres til EU Kommissionen. Det bliver de, når den såkaldt offentlige konsultation slutter i marts 2019.

For et par år siden lykkedes det via en lignende kampagne at indsamle 250.000 underskrifter og forhindre en udvanding af EU's naturbeskyttelsesdirektiver.

- Vi kan, hvis vi vil, og jeg håber, at I med jeres underskrift vil være med til at passe på vores vand, lyder opfordringen fra Maria Reumert Gjerding.

Skriv under for et rent vandmiljø

Sagen kort

  • EU Kommissionen udfører et fitness-tjek af Vandrammedirektivet.
  • Målet er at undersøge, om direktivet skal revideres.
  • Baggrunden er et stærkt pres fra en række medlemsstater mod direktivet for at få lempelser.
  • Den offentlige konsultation startede 17. september og slutter 4. marts 2019.
  • De forskellige EU lande har forskellige udfordringer. Nogle kæmper med spildevand, andre med kvælstof og nogle tredje med skibstransport og vandkraftudnyttelse på floderne.
  • Fælles er, at det handler om trusler mod Europas vandmiljø.

Læs mere og skriv under her

alt
Maria Reumert Gjerding
Præsident