Vej & Parkafdelingen i Vejle Kommune vil gøre byen til et bedre hjemsted for vores hårdt pressede vilde insekter.

Kommunen har nemlig igangsat et projekt, hvor Vejles borgere kan komme med forslag til områder, som de mener kan og bør være mere end en græsørken. Forslagene evalueres over vinteren, og de godkendte områder kommer derefter under kyndig pleje af Vejle Kommune.

Interessen har allerede været stor, siger Sarah Østergaard Brun, landskabsarkitekt i Vejle Kommune:

-Jeg oplever, at der er mange, der egentlig gerne vil have mere natur i deres nærområde, men de er i tvivl om hvordan. Derfor ser de projektet her som en mulighed for at få noget hjælp til at sætte ting i gang.

Læs også: Sådan hjælper du insekterne

Vi skal have færre græsørkener

Projektet er et forsøg, og Vejle Kommune vil fortsætte med at udbrede det, hvis interessen fortsætter, og driften kan følge med. Helt konkret kan boligforeninger og borgerforeninger melde et bestemt areal ind til kommunen, som de mener bør være insektvenligt.

Bliver projektet godkendt, vil Vejle Kommune drive området ved kun at slå det en eller to gange om året og fjerne al afklippet græs. På den måde ”udpines jorden”, og der bliver plads til flere insektvenlige blomster og mindre græs.

Projektet møder ros hos Danmarks Naturfredningsforening. En kort græsplæne er nemlig som en ørken for insekterne, fortæller Therese Nissen, der er natur- og miljøpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening:

- Skifter man en kortklippet græsplæne ud med vilde blomster og planter, der får lov til at blive år efter år, giver det mere mad og flere værtsplanter. Det gavner både de bestøvende insekter, som vilde bier, der henter pollen og nektar, men det giver også levesteder for en masse andre insekter og edderkopper, der trænger til hjælp, siger hun og tilføjer:

- Alt insektlivet tiltrækker fugle til området, så det er en måde at øge biodiversiteten på, siger hun.

Læs også: Sådan får du flere sommerfugle i haven

25.000 kvadratmeter tilmeldt indtil videre

Vejle Kommune valgte fremgangsmåden med at spørge boligforeninger og borgerforeninger om forslag for at sikre, at ønsket om vildere natur rent faktisk er forankret bredt og ikke kun hos en eller et par stykker.

Indtil videre har ni foreninger henvendt sig, og på sociale medier deles og kommenteres kommunens opslag flittigt.

Det er Sarah Østergaard Brun glad for, fordi projektet for hende også en øvelse i borgerinddragelse og at skabe en fælles grøn bevægelse. Men der er også rent praktiske grunde til at spørge borgerne selv om indspark:

- Det er borgerne, der kender områderne bedst, og ved hvor der kunne være nogle spændende potentialer. Er der allerede nogle planter der kunne være interessante at fremme, eller er der steder hvor jordbunden er egnet? Derudover ved de også, hvilke arealer der måske alligevel ikke rigtigt bliver brugt, og derfor godt kan omlægges til naturgræs, uden at det går ud over funktionen og brugen af arealerne.

alt
Therese Nissen
Natur- & miljøpolitisk rådgiver

Red insekterne

Marker, skove, haver og andre grønne arealer er for ensartede. Hvor der før var plads til mange forskellige planter, er der i dag kun få arter hvert sted. Det er et problem for de mange insekter, der er knyttet til bestemte plantearter.

En stor tysk undersøgelse fra 2017 viste, at tre ud af fire flyvende insekter er forsvundet fra Tysklands naturområder i løbet af en periode på blot 25 år. Hvis insekterne fortsætter med at gå tilbage i samme tempo, så er der fare for, at insekterne uddør bare 100 år ude i fremtiden.

Har du en have eller en altan? Bor du i en kommune, hvor I har arealer til rådighed, der kunne få lov at vokse vildt? Har din arbejdsplads sådanne arealer til rådighed? Hvad med din ejerforening, andelsboligforening eller noget helt tredje?

Så hjælp os med at redde insekterne!

Meld dig ind og vær med til at gøre Danmark vildere

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening bakker du direkte op om mere vild natur i Danmark. Din støtte går til at styrke os i kampen for, at 30 % af Danmarks areal skal være natur.