Med 98 graders varmt vand bekæmper Vordingborg Kommune ukrudt. Bekæmpelsen sker med varmtvandsmaskiner, hvor rent vand varmes op og sprøjtes på ukrudt, som visner væk efter fire-fem dage.

Tidligere sprøjtede kommunen nogle af deres arealer med gift i stedet. Men på trods af, at det har kostet ressourcer at skifte fra pesticider til damp, og at det er lidt mere udfordrende at behandle ukrudtet, har kommunen alligevel valgt den grønnere løsning.

- Det bliver mere besværligt, og det kræver en større planlægning og større akkuratesse. Man skal være mere omhyggelig, forklarer Lise Thorsen, der er Chef for Trafik, Park og Havne i Vordingborg Kommune.

Tilmeldte sig Giftfri Have

For Vordingborg Kommune vejer hensynet til grundvandet tungere end de lavpraktiske udfordringer ved selve damp-metoden.

Kommunen har tilmeldt sine 10 millioner kvadratmeter til Giftfri Have, der nu tæller 12 forskellige kommuner, som alle har forpligtet sig til at stoppe forbruget af sprøjtegift bl.a. for at skåne grundvandet for pesticidrester.

Giftfri Have startede ellers som et projekt for private haveejere, men især i løbet af 2019 er kommunerne sprunget med på den giftfri bølge og meldt sig ind.

Flere kommuner dropper gift

På landsplan er forbruget af sprøjtegift i kommunerne faldet med hele 91 procent i perioden fra 1995 til 2016.

Det store fald skyldes bl.a. aftalen om udfasning af sprøjtegift på offentlige arealer, som alle landets kommuner som udgangspunkt er omfattet af.

Men det er op til de enkelte kommuner at træffe en beslutning om, hvorvidt og hvordan de vælger at følge aftalen. Ligeledes skal de individuelt beslutte, om de vil benytte varmtvandsdampere, ukrudtsbrændere eller andre alternative teknikker.

Miljøstyrelsen afholder løbende arrangementer for kommunerne, så de kan udveksle viden og blive inspireret til at bruge alternativer til sprøjtegift.

Velfriserede græsplæner eller blomstereng?

Der er stor forskel blandt kommunerne på, hvordan og hvor meget ukrudt, de vil fjerne. Nogle vælger at have meget velfriserede arealer, mens andre lader græsset gro og mælkebøtterne blomstre.

Flere kommuner har f.eks. valgt at lade vilde blomster gro eller plante vildeng til gavn for vilde bier og sommerfugle.

Læs også: Kommuner planter vildere natur til insekter

I år har Miljøstyrelsen lavet en undersøgelse med 15 forskellige kommuner, hvor de undersøgte kommunernes erfaring med at bekæmpe ukrudt og invasive plantearter.

Her fandt de ud af, at der er stor forskel på, hvor godt kommunerne er lykkedes med de forskellige bekæmpelsesmetoder.

- Årsagen til de forskellige erfaringer er bl.a., at kommunerne har forskellige krav til kvaliteten af renholdelsen af deres stier og fortove. Der er forskel på, hvor hyppigt de vælger at bekæmpe ukrudt, og der kan være forskelle i typen af belægninger og forskel på, om de er konstrueret korrekt og vedligeholdt, og om der benyttes forebyggende tiltag som fejning, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.