Albertslund som Klimakommune Plus+

Albertslund Kommune var Klimakommune Plus ved projektets afslutning i april 2021.

Med Klimakommune Plus+ havde kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rakte ud over kommunens egen virksomhed, og som var initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere. Disse kunne imødekommes og anerkendes i Klimakommune Plus+ konceptet. Kommunen skulle have initiativer inden for mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus+ (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Albertslund Kommune var den eneste Klimakommune Plus+, som havde indsatser inden for alle seks Klimakommune Plus+ områder.

Albertslund Kommune havde valgt at arbejde med tiltag, der skulle fremme energirenovering i boliger, hos boligselskaber og hos virksomheder. Et af tiltagene var at tilbyde gratis energirådgivning og økonomisk tilskud til borgere og virksomheder i kommunen, som ønskede at foretage energirenoveringer.

Herudover havde Albertslund valgt at arbejde med klimatilpasning, blandt andet ved at etablere våde enge i Kongsholmsparken og Egelundsparken. Yderligere var Albertslund Kommune en del af et tværkommunalt kapacitetsprojekt omkring Harrestrup Å.

Desuden arbejdede Albertslund Kommune med indsatser, der skulle fremme kommunens grønne indkøb. 50 % af kommunens nuværende indkøb lever op til europæiske og nationale miljømærkninger. I 2017-2020 havde kommunen et mål om, at dette skulle gælde 65 % af indkøbene.

Herudover beskæftigede Albertslund Kommune sig med økologiske initiativer. 75 % af kommunens fødevareindkøb bestod af økologi, og i 2020 havde de et mål om, at 80 % af fødevareindkøbene til kommunens køkkener skulle være økologiske. Endvidere benytter Albertslund Kommune ikke pesticider på kommunalt ejede arealer.

Albertslund havde yderligere tilsluttet sig initiativet Ansvarlig Kommune og tog dermed en principbeslutning om ikke at støtte den fossile brændselsindustri i sine økonomiske investeringer.

Samtidig lever Albertslund Kommune op til kravene i Global Covenant of Mayors og er dermed med i verdens største klimasamarbejde mellem byer.


Læs mere om Klimakommune Plus-kriterierne her:

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2017