Albertslund som Klimakommune Plus+

Albertslund Kommune er Klimakommune Plus+

Med Klimakommune Plus+ har kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere kan imødekommes og anerkendes i klimakommune konceptet. Kommunen skal have initiativer indenfor mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Albertslund Kommune er den første Klimakommune Plus+, som har indstater indenfor alle seks Klimakommune Plus+ kriterier.

Albertslund Kommune har valgt at arbejde med tiltag, der skal fremme energirenovering i boliger hos boligselskaber og hos virksomheder. Et af tiltagene er at tilbyde gratis energirådgivning og økonomisk tilskud til borgere og virksomheder i kommunen, som ønsker at foretage energirenoveringer.

Herudover har Albertslund valgt at arbejde med klimatilpasning blandt andet ved at etablere våde enge i Kongsholmsparken og Egelundsparken. Yderligere er Albertslund Kommune en del af et tværkommunalt kapacitetsprojekt omkring Harrestrup Å.

Desuden arbejder Albertslund Kommune med indsatser, der skal fremme kommunens grønne indkøb. 50 % af Kommunens nuværende indkøb lever op til europæiske og nationale miljømærkninger. I 2017-2020 har de et mål om, at dette skal gælde 65 % af indkøbene.

Herudover beskæftiger Albertslund Kommune sig med økologiske initiativer. 75 % af kommunens fødevareindkøb består af økologi, og i 2020 har de et mål om, at 80 % af fødevareindkøbene til kommunens køkkener skal være økologisk. Endvidere benytter Albertslund kommune ikke pesticider på kommunalt ejede arealer.

Albertslund har yderligere tilsluttet sig initiativet Ansvarlig Kommune og har dermed taget en principbeslutning om ikke at støtte den fossile brændselsindustri i deres økonomiske investeringer.

Samtidig lever Albertslund Kommune op til kravene i Global Covenant of Mayors og er dermed med i verdens største klimasamarbejde mellem byer.


Læs mere om Klimakommune Plus kriterierne her

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2017