Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvilke regler der gælder for færdsel i den danske natur. Vi prøver at samle de vigtigste her.

Regler i det åbne land

Det kan være moser, enge, overdrev eller andet. Her er det tilladt at vandre og cykle på alle stier og veje hele døgnet. Du må også bevæge dig udenfor de etablerede stier og veje – men kun til fods og kun fra kl.06.00 til solnedgang.

Regler i skoven

Her skelnes mellem de offentlige og de private skove. I de private skove må man færdes til fods og på cykel fra kl. 06.00 til solnedgang. Man må kun færdes på etablerede stier og veje, og man må kun sanke det, man kan nå fra vejen. Private skove er oftest markeret med skilte ved indgangene.

I de offentlige skove (stats- og kommuneskove) må man en del mere. Her må man færdes døgnet rundt, og man må også gerne færdes udenfor stierne til fods (er man på cykel skal man blive på stierne). Offentlige skove er oftest markeret med røde porte/ stolper og skilte ved indgangene.

I Danmark er der 275 offentlige skove, hvor der er ”fri teltning”. Det betyder, at I må slå et eller to små telte op, hvor I vil i skoven, så længe det sker væk fra beboelses- og driftsbygninger. I må overnatte én nat på stedet. Bemærk, at bål kun må laves på de anlagte bålpladser.

Læs også: Sådan er reglerne for bål i naturen

Regler på stranden

Langs vores strande må du færdes hele døgnet, og du må gerne tage ophold, hvis det sker mere end 50 meter fra beboelse. Det er også tilladt at overnatte på stranden – under åben himmel eller under et primitivt ly. Du må ikke opstille telt eller bivuak. Ligeledes er det tilladt at lave bål på stranden, så længe det sker på steder, hvor der ikke er bevoksning.

Hvordan finder jeg de gode tursteder?

Brug appén ”Shelter” der rummer en meget lang liste over shelters, bålpladser og teltpladser over hele landet. Brug hjemmesiden www.brugminbaghave.dk Hjemmesiden rummer gode råd og steder, hvor man kan få lov at benytte private haver og naturgrunde til overnatning.