76 procent af københavnerne er imod byggeriet på Amager Fælled. Der er brug for mere natur i byen - ikke mindre! Alligevel har politikerne i København valgt at give grønt lys til at bygge boliger på Amager Fælled.

Byggeriet vil bl.a. kunne gå ud over den stærkt beskyttede art stor vandsalamander. Derfor har vi indsendt en klage over byggeriet.

Vi giver ikke op! Der er stadig noget at kæmpe for, og politikerne skal vide, at vi ikke vil se stiltiende til, mens de tager bidder af Københavns natur.

Bliv medlem her og hjælp os med at forsvare naturen i byen.

Mere natur i Danmark

  • Som medlem af DN støtter du vores arbejde for mere og vildere natur i Danmark.
  • I dag er over 1800 arter i fare for helt at forsvinde fra den danske natur. De er presset af boliger, veje og landbrug.
  • Vi arbejder målrettet for at disponere 20 procent af Danmarks areal helhjertet til naturen for at beskytte dyr og planter og sikre alle danskere adgang til at opleve en rig og mangfoldig natur.
  • Lige nu arbejder vi for at stoppe byggeplanerne på Amager Fælled, fordi vi mener, at kortsigtede økonomiske interesser aldrig må gå forud for samfundets. Alle borgere i Danmark - uanset hvor de bor - har ret til natur!

Medlemsfordele til dig

  • Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening får du adgang til en række fordele bl.a. Danmarks største naturmagasin fire gange om året og faste rabatter i vores grønne webshop.

Kære politikere: Lyt til Københavnerne og bevar Amager Fælled

Fra 2011 til 2018 har københavnerne, ifølge SMV Danmark, fået 14 procent færre grønne områder målt ift. antallet af indbyggere. Så når politikerne tager en bid af Amager Fælled, bliver der endnu mindre plads tilbage i den københavnske natur.

Men sagen om Amager Fælled er ikke kun relevant for Københavnerne. Det er nemlig en sag, hvor kortsigtede økonomiske interesser har fået lov at gå forud for alt andet - det må ikke ske noget sted i Danmark.

Uanset, om vi bor i byen eller på landet, skal vi have adgang til at opleve naturen. Derfor nytter det ikke noget, at politikerne gradvist tager bidder af vores fælles natur for at finansiere andre projekter - i tilfældet med Amager Fælled skal pengene bruges til at finansiere metrobyggeriet.

Vi skal handle nu!

Danmarks Naturfredningsforening mener, at Københavns Kommune bør droppe byggeplanerne på Amager Fælled og lade naturen være i fred til glæde for københavnerne og de mange dyr og planter, der trives på fælleden - en helt unik naturperle i storbyen.

På Amager Fælled finder vi noget af den ypperste natur i København. Her er rålam og ræveunger. Her er seksplettede køllesværmer. Og på fælleden yngler spektakulære fugle som rørhøg og rørdrum. Her er stor vandsalamander.

Københavns politikere skal ikke tage ansvar for en 30 år gammel beslutning om at bygge på Fælleden. De skal tage ansvar for naturen nu!

Politikerne ved, at fremsynet politik vil være at sige stop til byggeplanerne. At finde en anden løsning og bevare vores natur. Bevare kridtuglen, snerren, rørhøgen og den grønne frø. Bevare et sted, hvor vores børn har plads til at være nysgerrige og vokse både fysisk og psykisk. Hvor de kan forsvinde ind i et krat eller hænge på hovedet fra et træ.

Kære politikere. Lyt til københavnerne. Amager Fælled tilhører ingen, men alle. Bevar Amager Fælled.