Opdatering 18. august 2021: De nødvendige to millioner kroner er nu blevet samlet ind til Amager fælleds Venner. Følg udviklingen i sagen og vær med til at debattere på Danmarks Naturfredningsforening Københavns Facebookside eller Nyt Fra Amager Fælleds Venners Facebookside.

Sagen om Københavns Kommunes planer om at bebygge naturområdet Amager Fælled i København har taget endnu en drejning.

Før sommerferien besluttede både Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet, at de klager over byggeplanerne, som blandt andet var kommet fra Foreningen Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening, skulle have opsættende virkning.

Klagerne gik på, at der ikke var taget fyldestgørende hensyn til den EU-beskyttede padde Stor Vandsalamander.

Læs mere: Danmarks Naturfredningsforening klager over Amager Fælled-byggeri

Men på trods af afgørelsen fortsatte bygherre Fælledby P/S efter få dages pause og med billigelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune byggeforberedelserne.

Derfor valgte borgergruppen Amager Fælleds Venner at gå i byretten og kræve et fogedforbud nedlagt for at stoppe byggeriet, og dermed tvinge kommunen til at følge klagenævnets afgørelse.

Læs mere: Stævning udtaget mod byggeri på Amager Fælled

Tirsdag eftermiddag gav Københavns Byret så Amager Fælleds Venner medhold i sagen – byggeriet stoppes hvis Amager Fælleds Venner kan stille en sikkerhed på to millioner kroner. Beløbet skal dække de udgifter, som bygherren påføres ved forbuddet, i tilfælde af at der ikke gives medhold i den endelige afgørelse i nævnet.

Bygherren Fælledby P/S – som Københavns Kommune altså står bag - havde protesteret imod et forbud.

"Retten finder, at Amager Fælleds Venner har sandsynliggjort, at de aktiviteter, som Fælledby P/S aktuelt udøver på byggeområdet Vejlands Kvarter, strider mod den opsættende virkning, som nævnene har besluttet at tillægge de verserende klager fra blandt andet Amager Fælleds Venner," hedder det i rettens afgørelse.

Borgergruppen Amager Fælleds Venner samler nu ind til at stille de 2 mio. kroner. Du kan læse mere og støtte indsamlingen på Amager Fælleds Venners Facebookside.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28