Hvert år bliver der ledt otte millioner ton plast ud i havet. Det svarer til en lastbilfuld hvert eneste minut.

Det skal høre op. Det siger Statsminister Mette Frederiksen i et interview med Politiken, hvor hun fremlægger et udspil om at forbyde virksomheder at udlevere gratis plastikposer samt at fordoble afgiften på engangsservice og plastikposer.

Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, hilser udspillet velkommen:

- Det er enormt gode takter, vi ser fra den ny regering. Plastforurening i naturen og specielt i havene er så stort et problem og truer naturen og den økologiske balance så meget, at det ikke kan ignoreres. Derfor er forslaget her ikke bare kærkomment, men helt og aldeles nødvendigt.

Læs: Sådan arbejder Danmarks Naturfredningsforening for mindre plast i naturen.

Vi ved at højere afgifter virker

De nye afgifter på produkter af plast er en del af regeringens kommende finanslov og vil indbringe 200 millioner kroner til statskassen fra 2020.

Ifølge regeringens egne beregninger vil det sænke forbruget af plastikposer og engangsservice med 20 procent.

Afgiftsstigningen betyder, at en plastikpose vil blive 50 øre dyrere at købe, vurderer regeringen ifølge Politiken.

Og det er kun fornuftigt at hæve afgifter, vurderer miljøpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Sine Beuse Fauerby.

- Vi ved, at højere afgifter virkede, da der i 1990’erne kom afgifter på poser og forbruget faldt. Når indkøbsposen bliver dyrere, husker man måske at genbruge den pose eller det indkøbsnet, man allerede har liggende derhjemme, siger hun og tilføjer:

- Vi har i Danmarks Naturfredningsforening længe arbejdet for at reducere danskernes plastforbrug, især engangsplast, og højere afgifter og forbud er den rigtige vej at gå.

Læs: Havet lider af blandt andet forurening, bundtrawl og iltsvind.

Problemer med plast endnu ikke løst

Sine Beuse Fauerby påpeger, at regeringen med dette forslag langt fra har løst problemerne med plast i naturen.

De 200 millioner kroner, denne afgift forventes at indbringe, bør derfor gå til at fremme en omstilling til cirkulær økonomi, hvilket bl.a. vil betyde, at der kun fremstilles plast, der kan genbruges eller genanvendes.

Danmarks Naturfredningsforening mener:

  • Plastprodukter skal designes, så de kan genanvendes.
  • Plastproducenter skal tilbagetage deres produkter, så vi er sikre på, at plasten bliver genanvendt. Tilbagetagsordninger for de mest udbredte plastprodukter til husholdningen kan ske via pantordninger.
  • Plast skal produceres uden skadelige kemiske stoffer.
  • Forbruget af plast skal reduceres.
  • Fordobling af afgifter på engangsprodukter bør også gælde for engangsprodukter lavet af andre materialer, der kan være lige så slemme for miljøet. F.eks. produkter af såkaldt bionedbrydeligt plast.
  • Se også vores input til den nationale handlingsplan om plast

Vær med til at redde havene

Plast i naturen er et problem, fordi det er utrolig mange år om at blive nedbrudt. Når det ender i naturen, gør det derfor enorm skade. Dyr kan kvæles i det eller spise det og dø af det.

95 procent af havfuglene har plast i maven ifølge en undersøgelse.

Samtidig bliver plasten nedbrudt på en sådan måde, at små mikroplast-partikler i flere århundrede vil svømme rundt i havene, hvor det skader havets naturlige balancer og forurener havets dyr.

Fire ud af fem blåmuslinger indeholder mikroplast!

For at sikre mindre forurening af havene har Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, foreningen Levende Hav og Sportsfiskerforbundet netop igangsat en kampagne med forslag til en redningsplan til industri og politikere. Her er et af forslagene, at vi inden 2027 stopper forurening af havene med miljøfarlige stoffer, herunder plast. Du kan være med til at lægge pres på de ansvarlige.

- Selvom plast er et fantastisk materiale til at producere mange ting, bliver vi nødt til at ændre den måde, vi lige nu bruger plasten på. Vi skal væk fra en smid-væk-kultur, hvor plastprodukterne er så dårligt fremstillet, at de ikke kan genanvendes. Derfor har både industri, politikerne og almindelige mennesker et ansvar, siger Sine Beuse Fauerby.

Danmarks Naturfredningsforening afholder årligt en affaldsindsamling for at mindske plastforurening i naturen, og vi arbejder løbende for at påvirke politikere og industri for at spare naturen for plast. Vil du være med?