Et nyt år er for mange danskere lig med sundere spisevaner, og det indbefatter ofte en oprustning på grøntsagsfronten.

Mange af de grøntsager, som vi spiser, kan dog indeholde rester af sprøjtegift. Og det gælder ikke kun for de udenlandske grøntsager, men også for dem, der er dyrket i Danmark.

På baggrund af Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttets pesticidkontrol 2017 har Danmarks Naturfredningsforening listet fem danske grøntsager, som der er den procentvise største risiko for indeholder rester af gift.

Agurk

Hele 72 procent af af danske konventionelle agurker indeholder rester af sprøjtegift, og Fødevarestyrelsen fandt fire forskellige slags sprøjtegift. Styrelsens tog 18 prøver.

Derimod fandt Fødevarestyrelsen rester af sprøjtegift i 63 procent af udenlandske konventionelle agurker. Fødevarestyrelsen tog 24 prøver.

Nye kartofler

Danske konventionelle nye kartofler indeholder i 47 procent af tilfældene rester af sprøjtegift. Fødevarestyrelsen har analyseret 15 prøver, og prøverne indeholdt en slags sprøjtegift.

Selleri

I 67 procent af dansk konventionelt selleri er der rester af sprøjtegift, og der er i alt taget ni prøver. I prøverne var der fem slags forskellige sprøjtegift.

Det gælder derimod for udenlandsk konventionelt selleri, at alle syv prøver indeholder rester af sprøjtegift.

Læs også: Kan du koge eller vaske din mad fri for gift?

Salat

50 procent af dansk konventionelt salat indeholder rester af sprøjtegift, og der blev taget i alt 12 prøver. I prøverne var der ni slags sprøjtegift.

Dog indeholder 83 procent af udenlandsk konventionelt salat rester af sprøjtegift. I dette tilfælde blev der taget 18 prøver.

Læs også: 10 fødevarer er kilde til 75 procent sprøjtegiftrester i kroppen

Spinat

I 50 procent af prøverne af dansk konventionelt spinat fandt Fødevarestyrelsen rester af sprøjtegift, og de har i alt taget to prøver. I prøverne var der en slags sprøjtegift.

64 procent af udenlandsk konventionel spinat indeholdt rester af sprøjtegift, og Fødevarestyrelsen har taget 22 prøver af grøntsagen.

Meld dig ind i DN: Vi arbejder for fødevarer uden gift

Er det sundhedsfarligt at spise fødevarer med sprøjtegift?

Det korte svar er, at vi ikke ved det. Men forskerne mistænker sprøjtegift for at være medvirkende årsag til:

  • Lavere intelligens
  • Indlærings- og hukommelsesproblemer
  • Kræft
  • Lavere sædkvalitet og ufrivillig barnløshed
  • Hjerneskader hos fostre og små børn, som kan medføre indlæringsproblemer, ADHD-lidelser, adfærdsproblemer og forsinket udvikling
  • Diabetes

Gennem årene er flere sprøjtegifte blevet forbudt i Danmark. Og kun sprøjtegifte, der er godkendt af Miljøstyrelsen, må importeres, sælges og bruges i Danmark. Men vi ved alt for lidt om, hvordan den enkelte sprøjtegift kan skade os, og endnu mindre om, hvad der sker, når vi indtager mange stoffer på en gang, den såkaldte cocktail-effekt.

Hvad kan du gøre som forbruger?

Som forbruger er valget dit. Du kan frit vælge fødevarer - om du vil have med eller uden sprøjtegift. Når du vælger økologiske fødevarer sender du samtidig et signal til producenter og detailhandlen om, at du foretrækker de sprøjtefrie alternativer. Og dropper du sprøjtegiften i din egen have, så har du sparet dig selv, natur og grundvand for den påvirkning.

Sådan gjorde vi:

Fødevarestyrelsens pesticidrapport er en oversigt over fødevarer, som styrelsen har taget stikprøver af for at se, hvor mange og hvilke rester af sprøjtegift, fødevarerne indeholder.

Nogle fødevarer er der taget ganske få stikprøver af, mens der er taget flere for andre. Vi har valgt ikke at regne dem med, hvor der kun foreligger en enkelt prøve.

For hvert enkelt grøntsag er der udregnet en procentsats: Hvor mange procent af de undersøgte prøver indeholder rester af sprøjtegift.

Kilde: Pesticidrester i fødevarer 2017. DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen.