Der er desværre langt flere giftstoffer og nedbrydningsprodukter fra gifte i grundvandet end hidtil antaget.

Det viser en ny undersøgelse fra Danske Regioner, der har fundet hele 75 nye pesticider i grundvandet i en ny undersøgelse af forureningen under såkaldte punktkilder.

Punktkilder er steder, hvor stofferne har været anvendt i høje koncentrationer – hovedsageligt kemikalierum og vaske- og fyldepladser på maskinstationer, gartnerier og landbrug.

Præsident Maria Reumert Gjerding i Danmarks Naturfredningsforening er chokeret over det store fund.

- Det er et chokerende højt tal, og samtidig et meget sørgeligt tal, der viser, at omfanget af forureningen med sprøjtegifte er langt større en hidtil antaget, siger Maria Reumert Gjerding.

LÆS MERE: Så skadeligt er sprøjtegift i drikkevandet

Minister vil undersøge et enkelt stof

Det er langt fra alle de 75 giftstoffer, der nu er fundet under punktkilderne, som kommunerne skal undersøge deres drikkevand for.

Et af de nye stoffer som er fundet i stor koncentration er Chlorothalaniol-amidsulfonsyre. Stoffet er blevet brugt i produktion af hvede, kartofler, ærter og løg i perioden 1986 til 2000, og det er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har på baggrund af undersøgelsen fra regionerne bedt kommunerne om at undersøge deres drikkevand for giftstoffet. Det oplyser han til DR.

LÆS MERE: Godkendte sprøjtegifte fundet i drikkevandet

- Det er selvfølgelig fint, at ministeren reagerer, men vi mener, at undersøgelsen bør udvides til at omfatte alle de nye stoffer, der nu er fundet, men som kommunerne ikke allerede i dag undersøger for, siger Maria Reumert Gjerding.

Plan for straks-undersøgelse

Regionerne har undersøgt mere end 100 ud af 4000 kendte punktkilder i Danmark. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer Miljø- og Fødevareministeren til hurtigt at fremlægge plan for straks-analyse af forureningens omfang i danskernes drikkevand:

- Den nye undersøgelse fra Danske Regioner er begrænset til meget få lokaliteter, og vi aner ikke, hvor stort omfanget af forureningen er i vandværkernes boringer, og dermed i vandhanerne. Det her er kun toppen af isbjerget, og der er brug for hurtigt at få klarlagt problemet, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- Miljøministeren må hurtigt fremlægge en plan for, hvordan der bliver undersøgt for de her stoffer i vandværkernes vand – og resultatet bør ligge klar indenfor 6 måneder. Det fortjener de danske vandforbrugere.

Regionernes undersøgelse omfatter 233 stoffer, hvilket er en stor udvidelse i forhold til de 66 sprøjtegifte og nedbrydningsprodukter, som man hidtil har undersøgt for under punktkilder.

Ud af de 233 stoffer, som man har undersøgt for, er der fundet 129 forskellige. Og 75 af disse stoffer er altså helt nye i forhold til tidligere undersøgelse af punktkilder.

Læs mere om undersøgelsen på Danske Regioners hjemmeside.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28

Meld dig ind: Vi arbejder for rent drikkevand