Solen er begyndt at titte frem fra sit vinterhi og fuglene synger om kap om morgenen. Foråret melder sin ankomst, og for rigtig mange danskere betyder det et kærkomment gensyn med haven og havearbejdet.

Hvis du vil have en vildere naturhave, så spring forårsrengøringen over. Faktisk er gamle grene, kvas og blade guf for havens eget økosystem.

Det kræver en lidt anden tilgang, end man måske lige er vant til for at få en vild have. I stedet for at stræbe efter en velpoleret have, så skal du se charmen ved at se græsset gro, lade "ukrudtet" stå og samle gamle grene og blade i et hjørne af haven.

1. Giv plads til naturen i din have

Hvis man ser de danske haver fra luften, så tegner der sig et tydeligt billede af, hvad der fylder mest i vores have – græs. Danskere er vilde med græsplænen, fordi den ser ordentligt ud og er nem at holde.

Men fra et naturperspektiv er det ikke godt med så meget græs. Her kan havens insekter og dyr ikke leve. For dem er en græsplæne som en ørken - ingen næring eller levesteder.

Hvis du vil have mere natur i din have, så kan du overveje at give plads til noget andet end græs i plænen. Her er nogle eksempler:

  • Plant urter i plænen. Det kan være engkarse, oregano eller engelsk græs.
  • Her i det tidlige forår blomstrer alle løgplanterne. Hvis du vil have en farverig plæne med for eksempel krokus og skilla til næste forår, så skal du lægge blomsterløgene i jorden i løbet af sensommeren.
  • Husk planter, som er værtsplanter for sommerfugle. Det kan for eksempel være hundevioler eller martsvioler, som er værtsplanter for kejserkåbe og flere perlemorssommerfugle. Eller almindelig stedmoderblomst, der også er værtsplante for flere perlemorsommerfugle. De kan først købes og plantes, når frosten er gået af jorden, men så har man noget godt til næste forår.
  • Og lad endelig mælkebøtterne være, når de titter frem. De er rene godbidder for flere insekter. Og så er de også sjove for børn at lege med, og de kan også spises. For eksempel er unge blade gode i salater, eller de gule blomster kan bruges som spiselig pynt på kager.

10 gode råd til en mere vild og naturvenlig have

Slip din have fri sammen med os

Gør som tusindvis af andre haveejere og tilmeld din have til vores projekt Slip Haven Fri.

Så får du gratis vejledning til omlægning af din have og en flot sticker til postkassen.

2. Lad gamle træer stå

Det gavner naturen i din have at lade gamle træer stå i stedet for at fælde dem.

Gamle, hule træer er perfekte levested for mange af havens fugle. Nogle af dem der bygger rede i huller og sprækker i træer er blåmejsen, musvitten, sortmejsen, spætmejsen, spætten og fluesnapperen.

Hvor mange spætter, du får besøg af i haven, afhænger mere af, om der er gode redemuligheder end af, hvor meget føde der er.

Hvis du ikke har nogen gamle, hule træer i haven, så kan det være en god idé at sætte redekasser op.

3. Lav kvasbunker eller hegn

Efteråret og vinteren har efterladt sine spor med grene, blade og kviste, der ligger rundt omkring i haven. Men i stedet for at smide det ud som haveaffald, bør du samle det sammen i en bunke eller som et kvashegn – afhængig af, hvor meget kvas du har i haven. Lav gerne kvashegn og bunker flere steder i haven, både i skygge og i sol.

Når du samler gammelt kvas, gavner det svampe og insekter, som er med til at nedbryde materialet. Og insekterne er føde for fuglene i din have. På den måde bidrager en kvasbunke til biodiversiteten i haven.

Det er også godt for klimaet at lade kvas og lignende blive på din egen grund. Det binder nemlig CO2 på din egen grund, og det sparer CO2, fordi det ikke skal køres på genbrugspladsen eller hentes som haveaffald.

4. Hjælp havens smådyr

… Og så hjælper de dig. Naturen arbejder for os, hvis vi giver den de rigtige betingelser. Det gælder også i haven. Så hvis du vil have hjælp fra mejser, svirrefluelarver og mariehøns til at bekæmpe bladlus til sommer, så kan du bygge, indrette og tilplante din have til gavn for naturens hjælpere.

Du kan for eksempel bygge billebanker, insektvolde og mejsekasser. I en insektvold eller en billebank kan rovbiller, græshopper og jagtedderkopper leve varmt og tørt. De flyvende nyttedyr som bier, svirrefluer, snyltehvepse, mariehøner og guldøjer bliver tiltrukket af de blomster og planter, der gror på insektvolden.

Find opskrifter på flere forskellige insekthoteller her

For børn kan det også være sjovt at være med til at bygge deres eget insekthotel og se hvilke insekter der kommer forbi i løbet af året.

Det kræver ikke meget andet end gamle brædder og fyld (potter, brændestykker, mursten, haveaffald osv.) for at lave et insekthotel.

Insekthotellet på billedet er til mange forskellige arter. Men det er ikke alle insekter, der lever godt sammen. Derfor kan det være en god idé at bygge et bo til en specifik insektart - f.eks. en billebank.

5. Plant blomster til sommerfugle

Nogle sommerfuglearter dukker allerede op i marts, mens andre først kommer på besøg senere på sæsonen. Derfor er det en god idé at plante flere pollen- og nektarrige blomster, som blomstrer på forskellige tidspunkter.

Her til foråret kan du plante:

  • Aftenstjerne
  • Blodribs
  • Engkarse
  • Løgkarse
  • Pil

Lige nu har du allerede mulighed for at møde citronsommerfuglen, der kan kendes på sine skriggule vinger. Den har overlevet vinteren i et gemmested, og nu flyver den frem på lune forårsdage. Den skal ud for at finde føde og en ny mage at parre sig med.

Citronsommerfuglen søger nektar på bl.a. tidsler og mælkebøtter, så lad endelig dem stå i din have. Hvis du vil give citronsommerfuglens larver et godt levested, så plant tørst eller vrietorn.

Få flere tips til sommerfugle i haven her

6. Drop gift og hold igen med gødning

For at få en levende naturhave, så er det afgørende, at du ikke bruger sprøjtegift og holder igen med gødning. For selvom sprøjtegift er beregnet til at udrydde såkaldte skadedyr, ukrudt eller mos, så påvirker giften hele økosystemet, som insekterne og ukrudtet er en del af.

Hvis du gør din have giftfri, så gavner det hele økosystemet og i særdeleshed sårbare insekter som bier og sommerfugle. Og du sparer vores grundvand for rester af sprøjtegift.

Læs mere: Seks trin til en sommerfuglevenlig have

Mange bier og sommerfugle foretrækker planter, der trives bedst på næringsfattig jord. Når vegetationen bliver for tæt, selv efter en lille mængde gødning, vil mange sommerfuglearter forsvinde. Så vil du have en vildere have, så begræns gødningen. Og brug den kun til dine grøntsager eller afgrøder.