Fisk bliver ofte fremhævet som en sund og klimavenlig spise, men vi får lige så ofte at vide, at havet og fiskene lider. Så er det overhovedet muligt at spise fisk med god samvittighed? Det vil vi forsøge at guide dig til.

For vi danskere elsker havet. Vi er omgivet af vand på alle sider, og ingen har mere end 50 kilometer til nærmeste kyst. Vores adgang til havet er en af de ting, der gør Danmark unikt.

De kølige vande omkring Danmark rummer nogle af verdens bedste spisefisk og skaldyr, som også er blandt de mest velsmagende og eftertragtede – især i udlandet, for vi eksporterer faktisk langt de fleste fisk, vi fanger i Danmark.

Men selvom udvalget i montren hos fiskemanden kan virke både omfattende og overdådigt, så afspejler det ikke virkeligheden under overfladen. For vores havnatur er presset.

Natur og Miljø

Artiklen blev først bragt i vores medlemsmagasin Natur og Miljø.

Vil du modtage magasinet direkte i din postkasse og samtidig støtte en god sag?

Mange fisk er i kraftig tilbagegang

Årtier med kvælstofudledning fra landbruget, overfiskeri og fiskeri med bundslæbende redskaber, forurening og ressourceudvinding har resulteret i, at kun 5 ud af 109 kystnære havområder i dag er i god økologisk tilstand, ligesom mange fiskebestande er i kraftig tilbagegang.

Havet har mere end nogensinde før brug for hjælp til at komme tilbage i balance. Det har adskillige både danske og udenlandske forskningsstudier dokumenteret gang på gang. Ud over den massive kvælstofudledning udpeges fiskeri med de såkaldte bundslæbende redskaber som en stor synder, da det både skader naturen i havet og påvirker klimaet.

Læs også: Sådan skader bundtrawl livet i havet

For når tunge trawldøre og trawlnet trækkes hen over havbunden, river de havbunden med dens planter og dyr op, og det gør det vanskeligt for arterne at leve, gyde, gemme sig og finde føde – og så bliver der færre dyr i havet. Det forklarer Cathrine Pedersen Schirmer, der er chefrådgiver for hav- og fiskeripolitik i Danmarks Naturfredningsforening.

- Regeringen og Folketingets partier indgik i juni 2023 en ny havplan, men dykker man ned i den, kan man se, at det fortsat er tilladt at fiske med bundslæbende redskaber selv i de beskyttede havområder. Det er dybt skuffende og bekymrende, siger Cathrine Pedersen Schirmer.

Læs også: Disse arter er særligt sårbare over for bundtrawl

Forbrugere i vildrede

Men hvad kan vi som forbrugere gøre for at hjælpe havet? For i takt med at vi bliver mere bevidste om havets kritiske tilstand og nedgangen i fiskebestande, får vi at vide, at vi skal følge kostrådene og spise mere fisk, frugt og grønt og mindre kød for at leve sundt og klimavenligt.

Læs også: Sådan påvirker bundtrawl klimaet og forværrer iltsvind

Det kan derfor være utrolig svært at navigere i, hvad der er rigtigt og forkert, når man som forbruger ønsker at træffe bæredygtige valg ved køledisken. Og når det kommer til fisk og skaldyr, er det særligt svært. Skadelige fangstredskaber, overfiskede bestande, brug af medicin i opdræt – ja, listen af opmærksomhedspunkter er lang, og det er let at træde ved siden af.

- Jeg kan sagtens forstå, at det er meget vanskeligt at finde rundt i som forbruger. Men vi kan alle være med til at gøre en forskel for vores fantastiske hav, og følger man disse råd, er man godt på vej, siger Cathrine Pedersen Schirmer.

Derfor vil vi i denne artikel hjælpe dig med at finde vej gennem junglen og inspirere til, hvordan du kan træffe nogle lidt mere bæredygtige valg, når der skal fisk og skaldyr på middagsbordet.

Læs også: Anna kæmper for bedre fisk til danskerne: - Vi bliver nødt til at passe bedre på vores hav

Stop bundtrawl i beskyttede naturområder

  • Bundtrawling betyder at fiske med et stort net, der slæbes henover havets bund. Det skader havbunden og forstyrrer havets naturlige liv.
  • Fiskeri med bundtrawl er årsag til markant større bifangst end andre typer fiskeri.
  • Hvert eneste år bliver store dele af det danske hav forstyrret af fiskeri med bundslæbende redskaber.
  • Torskebestanden i Kattegat er kun 10 % af, hvad den var i 1970’erne. Mange af vores haj- og rokkebestande er stærkt reducerede eller helt forsvundet.
  • I Øresund, hvor trawlfiskeri har været forbudt siden 1932, er biodiversiteten langt bedre end i trawlede naboområder.
  • Vi kæmper for, at bundtrawl skal forbydes i beskyttet hav. Og du kan støtte kampen med din underskrift.


5 gode råd til når du køber fisk


Gå efter certificeringsmærket ’NaturSkånsom’

Start med at spørge efter fisk med certificeringsmærket ’NaturSkånsom’.

Der er mange forskellige certificeringsordninger, men de fleste er desværre ikke garanti for, at fisken både kommer fra bæredygtige bestande OG er fanget med skånsomme metoder.

Der findes dog ét certificeringsmærke, som man kan gå efter, nemlig det statslige mærke ’NaturSkånsom’. Dette sikrer, at fisken er fanget med skånsomme redskaber fra sunde bestande, og at den er fanget kystnært af mindre fartøjer.


Gå efter fisk fanget med skånsomme redskaber

Kig på indpakningen, eller spørg i supermarkedet eller hos din fiskehandler, hvordan fisken er fanget – gå efter passive redskaber som garn, ruser og tejner.

Disse er langt mere skånsomme for havbunden end aktive redskaber, der bliver slæbt over havbunden som f.eks. bundtrawl og bundskrabere.

De skånsomme redskaber er også mere klimavenlige, fordi fiskeriet med dem kræver mindre brændstof.

Vi kæmper for at stoppe bundtrawl i beskyttede havområder. Du kan støtte kampen med din underskrift.


Vælg fisk fra danske farvande

Når du har sikret dig, at fisken er fanget med skånsomme redskaber, kan du gå efter fisk, der er fanget i danske farvande og fra bæredygtige bestande.

Så husk også altid at spørge din fiskehandler, om fisken er fanget lokalt – så støtter du de danske kystfiskere og får frisk fisk i verdensklasse.

Samtidig er fisk fanget i danske farvande oftest mere klimavenlig, fordi der er kortere transport fra hav til køledisk.


Prøv noget nyt

I Danmark spiser vi store mængder opdrættet laks og vildtfanget torsk.

Men der fanges mange flere spændende, sunde og velsmagende arter i de nordiske farvande.

Hvis du varierer de fisk, du spiser, er du med til at sikre, at der bliver efterspørgsel på andre fisk end torsk og laks. Ofte er mindre efterspurgte danske arter også billigere.


Gode fisk at gå efter

Hvis du vil prøve noget nyt, så gå efter en af disse fisk. Her er bestandene sunde – men husk først at sikre dig, at de er fanget med skånsomme redskaber.

Slethvar (garnfanget)

Pighvar (garnfanget)

Kuller (garn- eller linefanget)

Kulmule (garn- eller linefanget)

Skrubbe (garnfanget)

Rødspætte (garnfanget)

Konksnegle (tejnefanget)

Teksten er skrevet af Nicolai Krøigaard Sorner og illustrationer udarbejdet af Rasmus Buhl. Artiklen er første gang bragt i Natur og Miljø, november 2023.

Modtag Natur og Miljø i postkassen

- og støt en god sag