Hvis man som forbruger ikke vil have reklamer i sin postkasse, så skal man i dag selv gøre en aktiv indsats for at tilmelde sig ordningen ’reklamer nej tak’. Det er dog langt fra alle, der får gjort det, selv om de egentlig ikke ønsker reklamerne. De nuværende regler giver altså en masse helt unødvendigt papiraffald, og det vurderes, at der i Danmark bliver uddelt mellem 50.000 ton og 100.000 ton reklamer hvert år.

For at undgå papirspild og unødvendig affald er Folketingets politikere i øjeblikket ved at undersøge, om reglerne skal ændres, så ’nej-tak-ordningen’ bliver til en ’ja-tak-ordning’. Det vil betyde, at man som udgangspunkt ikke modtager tilbudsaviser i postkassen, med mindre man selv aktivt beder om dem.

Danmarks Naturfredningsforening støtter en ændring af loven.

- Det er en lavthængende frugt i forhold til at reducere vores affaldsmængder i Danmark. Der er ingen grund til, at vi skal modtage uønskede reklamer, som bare ryger direkte i skraldespanden, siger Mette Hoffgaard Ranfelt, der er miljøpolitisk chefrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere: Derfor er affald skidt for klima og miljø

Alt for meget affald i Danmark

Danmark er et af de lande i EU, som producerer suverænt mest affald per indbygger. Og derfor bør vi gøre alt, hvad vi kan for at nedbringe mængden af affald, da det er skidt for både klima, miljø og natur. Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et affaldsfrit Danmark senest i 2050, og derfor er det vigtigt, at vi ser på alle muligheder for at nedbringe vores enorme affaldsmængder.

Læs mere: Sådan får vi mindre affald med cirkulær økonomi

Det er allerede forbudt for virksomheder at sende reklamer på e-mail til forbrugere uden at have tilladelse på forhånd. Det vil derfor være en nem og oplagt løsning at lave den samme regel for tilbudsaviser og andre papirreklamer i postkassen. Det miljømæssigt bedste valg skal også være det nemme valg for forbrugeren. Og derfor giver det rigtig god mening, at man ikke automatisk modtager reklamer, uden at man har givet samtykke til det.

- I Danmark har vi forpligtet os til at følge EU's affaldsdirektiv, hvor vi først og fremmest skal gøre, hvad vi kan for at reducere vores affaldsmængder. Og Miljøministeriet har en klar forventning om, at en ’ja-tak-ordning’ vil føre til mindre papiraffald. Så den ændring bakker vi selvfølgelig op om, siger Mette Hoffgaard Ranfelt.

Fakta om lovforslaget

Forslaget om ændringen af loven blev førstebehandlet i Folketinget den 11. maj. Det forventes, at lovændringen bliver vedtaget eller afvist af politikerne inden sommerferien.

Forslaget om en ’ja-tak-ordning’ har tidligere været behandlet i Folketinget uden at blive vedtaget. Men i juni 2020 forpligtede regeringen sig til at undersøge muligheden igen. Det skete i aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, der blev indgået af et bredt flertal af Folketingets partier (S, V, RV, SF, EL, KF, LA og ALT).

Læs de grønne organisationers henvendelse til folketingspolitikerne om ændring af loven.

Vi arbejder for:

  • Vi skal producere mindre affald og stile mod et affaldsfrit samfund senest i 2050.
  • Vi skal væk fra vores brug-og-smid-væk kultur, præget af engangsprodukter, og over til genbrugsprodukter, som kan bruges igen og igen.
  • Vores produkter skal designes, så de holder længe og nemt kan skilles ad og repareres.
  • Vi skal være bedre til at genanvende vores materialer på samme niveau, så vi undgår downcycling af produkterne i genanvendelsesprocessen.
  • Læs mere om vores arbejde for at gøre Danmark mere bæredygtig.
alt
Mette Hoffgaard Ranfelt
Miljøpolitisk chefrådgiver