Oddere har en vildt underlig vane: Selvom de bare kan svømme under en vejbro, der krydser deres vandløb, så vil de ikke. I stedet går de op og krydser vejen.

Og det er ikke altid, det ender godt. Hvert år dør 30-40 oddere i trafikken, ifølge Miljøstyrelsen. På Sjælland er odderne fortsat så truede, at et trafikdrab kan være problematisk for hele bestanden.

I Danmark findes der derfor mange odderpassager - enten stensætninger langs siden af broen eller en smal flydeponton - så odderne i stedet kan gå tørskoet under broen ude i siden.

I Kalundborg Kommune vil de nu restaurere gamle odderpassager for at redde så mange oddere som muligt. Penge til projekterne bliver samlet ind af Danmarks Naturfredningsforening, og biolog Bo Håkansson samarbejder med kommunen om at få passagerne til at blive virkelighed:

- Odderpassager er en af hovedårsagerne til, at bestanden igen er blevet stærk i Jylland. På Sjælland er odderne så fortsat truede, at odderpassager kan betyde liv eller død for hele bestanden. Derfor er vi utroligt glade for, at kommunerne går så helhjertet ind i det her, siger han.

Giv et bidrag til odderpassagerne!

Antallet af oddere på Sjælland er så lille, at et trafikdrab kan betyde bestandens endeligt.

I Kalundborg vil de restaurere tre odderpassager, som er slidte og ødelagte. Ved en af de gamle og ødelagte passager ved Bromølle Kro blev der i efteråret fundet en død odder. Derfor skal restaureringen ske hurtigst muligt.

Udover passagen ved Bromølle går pengene til at restaurere to andre passager. Det bliver sandsynligvis ved Bregninge Å ved Kalundborgvej og den ved Halleby Å ved Gørlev Landevej.

Støt de truede sjællandske odder på med et valgfrit beløb på Facebook: Pengene går ubeskåret til renovering af odderpassager.

Sådan ser en slidt og ødelagt odderpassage ud, som odderne ikke vil bruge. Det første billede er netop en af de passager, der skal repareres. Dele af den står under vand, og den er meget usikker. Billede 2 viser også en af de ødelagte passager, der skal repareres. Billede nummer 3 og 4 er eksempler på vellykkede odderpassager, som odderne gerne vil bruge.

Sjællandsk odder fundet død i efteråret

I efteråret blev der desværre fundet en død odder ved Bromølle, netop et af de tre steder, hvor kommunen nu vil restaurere en gammel odderpassage. Og projektet kan derfor kun gå for langsomt, siger Peter Jannerup, biolog i Kalundborg Kommune:

- Vi har en international forpligtigelse til at bevare odderne i kraft af EU’s habitatdirektiv, så det tager vi meget seriøst. Vi kan gøre nok så meget for at forbedre odderens naturlige levesteder, men hvis de alligevel dør i trafikken, er indsatsen jo spildt. Derfor tæller hvert minut, siger han.

Læs også: Sådan virker faunapassager

Odderen har været udryddelsestruet i hele Danmark bl.a. på grund af, at odderne blev dræbt i trafikken, jaget og fanget i fiskernes ruser. Bestanden er stærk i Jylland igen, delvist fordi der er kommet flere odderpassager. På Fyn er odderne også ved at etablere en sund bestand.

Men på Sjælland er der kun meget få oddere. Udover sporadiske fund af odderspor og optagelser med vildtkamera, kender man ikke til antallet af oddere på Sjælland.

Derfor sætter Danmarks Naturfredningsforening og Kalundborg Kommune nu fokus på de sjællandske oddere og håber, at flere andre kommuner har lyst til at beskytte odderne bedre.

Odderne kan leve i nærmest alle vandløb – bare der er fisk

Odderen er ”generalist”: Den spiser de fisk, der er flest af. Den kan faktisk leve i et biologisk fattigt vandløb, hvor der kun er skaller og andre almindelige arter. Da odderne kan leve i nærmest alle vandløb er der et stort potentiale for at bestandene på Fyn og Sjælland igen kan blive levedygtige. Det forudsætter at de ikke køres ned. Det har også været et stort problem, at fiskerne ved uheld fangede oddere i fiskeruserne, så dyrene druknede.

Læs mere om oddere i Danmark

Trafikdrab er nu sammen med druknedød i ruser odderens største problem. Heldigvis klarer odderne sig godt i Jylland og er også ved at have etableret sig på Fyn. Men det er nødvendigt med en saltvandsindsprøjtning, hvis odderen skal kunne overleve på Sjælland. Der bør laves faunapassager, og indføres en pligt til at bruge ”stop-riste” i fiskeruser, der hvor odderne nu vender tilbage.

- Kommunerne er jo grundlæggende også interesserede i at odderne vender tilbage, så vi vil gerne samarbejde omkring vedligeholdelse af odderpassager, siger Bo Håkansson.

Læs også: Mads vil redde den truede odder: Skal krydse vejen for at jage fisk

Det er meget svært at se oddere i Danmark, fordi de er aktive om natten og er uhyre gode til at skjule sig. Her har naturfotograf Mads Syndergaard fanget en odderfamilie på vildtkamera ved Varbjerg Havn på Fyn.

Sådan kan du støtte odderen

  1. Støt indsamlingen direkte på Facebook
  2. Støt via MobilePay: 45650 og skriv odder i skrivefeltet
  3. Støt via formularen her på siden og skriv odder i beskedfeltet.
alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57