Almindingen på Bornholm. Stråsø mellem Herning og Holstebro. Og Tranum ved Jammerbugt.

Disse tre steder har regeringen i dag udpeget til kommende naturnationalparker, og det er en rigtig god nyhed.

Vi står nemlig i en global biodiversitetskrise, og i Danmark er over 1.800 arter i risiko for at uddø. Vi mangler desperat flere sammenhængende naturområder, hvor arterne har nok plads og levesteder, og derfor kan naturnationalparkerne være med til at redde den danske natur.

- Vi er naturligvis meget glade for, at vi nu får tre nye naturnationalparker, hvor naturen kan få lov til at udvikle sig mere vildt og dynamisk, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere: Hvad er en naturnationalpark?

I alt 15 naturnationalparker på vej

Allerede før nytår blev de første to naturnationalparker udpeget. Det drejer sig om Gribskov i Nordsjælland og Fussingø ved Randers.

Dermed er indtil videre fem naturnationalparker blevet udpeget, og der er endnu flere på vej. Regeringen har nemlig afsat penge af til, at der skal laves i alt 15 naturnationalparker.

Det vides endnu ikke, hvornår de resterende ti naturnationalparker bliver udpeget.

Jo større, jo bedre for naturen

De fem første naturnationalparker varierer meget i størrelse. Fussingsø er den mindste med 800 hektar, mens Stråsø er den største på 3.500 hektar.

Generelt er det bedst for naturen, hvis områderne bliver så store som mulige. Hvis naturen skal have fred og plads til at genoprette sig selv, så skal naturnationalparkerne helst være sammenhængende områder på mindst 1.000 hektar.

Bortset fra Fussingø på 800 hektar er alle de fem udpegede naturnationalparker større end 1.000 hektar.

- Vi er særligt glade for, at det bliver store sammenhængende naturområder, hvor de hver især når op på mere end de 1.000 hektar, som er forudsætningen for at skabe mere vild og selvforvaltende natur, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs mere: Få svar på de typiske spørgsmål om naturnationalparker

Målet er 60.000 hektar vild natur

De første fem naturnationalparker har en samlet størrelse på 9.250 hektar.

Derfor er der stadig et godt stykke vej til at indfri regeringens plan om at nå op på 60.000 hektar.

- Det er klart, at det her kun er et skridt på vejen til at realisere løftet om 15 vilde naturnationalparker på et samlet areal på 60.000 hektar - altså et areal på størrelse med Bornholm. Der er stadig lang vej, men med den her aftale er jeg bestemt optimist, siger Maria Reumert Gjerding.

 Hvad er en naturnationalpark?

En naturnationalpark er et stort, sammenhængende naturareal, hvor naturen eksisterer på egne præmisser.

I modsætning til de nuværende nationalparkernaturnationalparkerne ikke indeholde landbrug, skovbrug eller nogen anden form for økonomisk udnyttelse af naturen. Naturens fri dynamik skal råde – vi mennesker slipper tøjlerne.

Læs mere om naturnationalparker her.

Fakta om Naturnationalpark Stråsø:

Stråsø ligger i et af de tyndest befolkede og mest uforstyrrede områder i Danmark. Området er hjemsted for en af landets største bestande af vilde krondyr, og området er kendt som et landskab med store vidder uden store synlige tekniske anlæg. Her findes også ulve, der gennem flere år har ynglet i området.

Læs mere i Miljøministeriets faktaark

Fakta om Naturnationalpark Tranum:

Tranum-området er karakteriseret af klitter, klithede, klitlavninger, lavvandede søer, åben fyrreskov og skovlysninger og indeholder allerede i dag en række truede og rødlistede arter. Der er samtidig store områder med nåletræsplantager med ikke-hjemmehørende træarter.

Læs mere i Miljøministeriets faktaark.

Fakta om Naturnationalpark Almindingen:

Området er mod nordvest karakteriseret af Ekkodalens sprækkedalsformation, som kan følges i terrænet helt til kysten. Her er også både løv- og nåleskov samt lysåbne naturtyper med myr (sjapvandet tørveholdig mose), moser, sumpe, kær samt våde og tørre enge og overdrev.

Læs mere i Miljøministeriets faktaark.