Fremover er det emballageproducenter, der er ansvarlige for at håndtere det affald deres produkter efterlader. Det er blevet vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.

Det betyder, at hvis affaldet ender i naturen, så er det også producenterne, der skal betale for oprydningen.

Mette Hoffgaard Ranfelt, der er miljøpolitisk chefrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, ser positive elementer i aftalen, som dog kunne have været mere ambitiøs:

- Det positive i aftalen er, at partierne anerkender vigtigheden af reduktions- og genbrugsmål, og giver tilsagn om, at vi skal have reduktions- og genbrugsmål, inden det udvidede producentansvar træder i kraft i 2025. Det er bare ærgerligt, at man ikke, ligesom flere andre lande allerede har gjort, tør at sætte målene allerede nu, så producenterne ved, hvad de skal arbejde henimod.

Læs også: I Danmark er vi europamestre i skrald

Et Danmark uden affald

Danmark laver mere affald per indbygger end noget andet land i EU ifølge Eurostat. Og det er et stort problem for klimaet og naturen.

Vi må gøre op med brug og smid væk-kulturen. Hjælp os i kampen mod det store ressourcespild ved at blive medlem.

Uden konkrete mål vil der ikke blive mindre affald

Den nye politiske aftale er en implementering af et EU-direktiv, og Danmark er et af de sidste lande i EU til at implementere direktivet.

Det betyder også, at vi har stor erfaring at trække på fra andre lande.

- Danmark er et af de sidste lande i EU til at implementere det udvidede producentansvar på emballage, og al erfaring fra andre lande tilsiger, at vi ikke får nedbragt affaldsmængderne, hvis man ikke sætter konkrete målsætninger for reduktion og genbrug og emballage, siger Mette Hoffgaard Ranfelt.

Læs også: 5 gode råd - sådan får vi mindre take away affald

Danmark er europamestre i affald

Danmark er det land i EU, som skaber allermest husholdningsaffald per indbygger ifølge tal fra EU's statistikkontor. Hele 845 kg skrald per dansker hvert år. De store mængder affald er et stort problem for klimaet.

Læs også: Hvis alle levede som i Danmark, ville det kræve fire jordkloder

Mette Hoffgaard Ranfelt mener derfor, at vi bør gøre endnu mere for at nedbringe vores affaldsmængde.

- Vi opfodrer til, at der bliver vedtaget understøttende lovgivning, som kan være med til at fremme genpåfyldelige emballageløsninger. Her kan man blandt andet se til Tyskland, hvor man fra 2023 stiller krav om, at alle restauranter og caféer skal tilbyde et genbrugeligt alternativ til engangsservicen, siger Mette Hoffgaard Ranfelt.

Læs også: Danskerne bruger 130 millioner engangskaffekopper om året

Vær med i kampen mod overproduktion

- for naturen, miljøet og klimaets skyld