Humlebierne og alle de andre vilde bier er under hårdt pres. Heldigvis kan du selv gøre en forskel.

- Vi skal invitere naturen ind i haverne, så de vilde bier har et frirum her – og det må gerne være lidt vildt, siger Majken Sundahl, der er naturvejleder i Danmarks Naturfredningsforening og bestyrelsesmedlem i foreningen Plan Bi.

Hun giver her sine fire bedste råd til, hvad du kan gøre for at hjælpe bierne:

Skab levesteder

Opsæt et bihotel af god kvalitet med lange rør, der er lukkede i enden og har en indre diameter på 7-8 mm. Du kan også bore dybe huller i samme størrelse i et stykke træ – det skal være tørt, ikke imprægneret og af en god, hård kvalitet. Bihotellet skal vende mod sydøst, stå uforstyrret og være lidt overdækket, så det er tørt hele året.

Hvis du vil gøre mere, kan du skabe levesteder til de mange biarter, der laver reder i jorden. Gør plads til områder med bar, sandet, tør jord, hvor blandt andet humlebier kan lave deres reder og overvintre. Meget gerne som små diger eller volde.

Lad haven gro lidt vildere

Danske parcelhushaver udgør en stor del af de vilde biers levesteder, så husk at give bierne et frirum i din have. Det kan du gøre ved at lade de vilde planter komme lidt ind i haven. Bier elsker f.eks. høgeurt, blåklokke, pil og kongepen (falsk mælkebøtte).

Lad endelig planterne vokse sig høje sammen med græsset i "den vilde del af haven". Det skal kun slås et par gange om året – og så skal du huske at fjerne det, du har slået, så der kommer endnu flere vilde urter.

Sørg for bi-mad over hele sæsonen

Bier har brug for at der er adgang til mad gennem hele sæsonen fra marts-april til ud på sensommeren. Derfor er det en stor hjælp, hvis du planter flere af biernes favoritter - helst nogle, der blomstrer på forskellige tidspunkter af året.

Både de vilde bier og honningbier er for eksempel helt pjattede med kurveblomster, og pilegæslinger er essentielle, fordi de blomstrer tidligt – netop dér hvor de første humlebidronninger kommer frem efter deres vinterdvale. På det tidspunkt har de bare brug for hurtig energi, så de kan grundlægge en ny koloni.

Læs mere om de konkrete bivenlige (og faktisk også sommerfuglevenlige) planter her

Undgå sprøjtegifte – også i haven

Studier viser, at humlebier tager endnu mere skade – og kan holde op med at reproducere sig - hvis de udsættes for de samme sprøjtegifte, som honningbier reagerer på.

Så tilmeld din have Slip haven fri og få vejledning til omlægning af haven.

Når du køber ind, bør du gå efter økologiske varer. De er fri for sprøjtegift.