Det er flere haveejere end tidligere, der vælger hakkejernet frem for giftsprøjten. I hver fald hvis man ser på statistikkerne.

For salget af sprøjtegift til private er faldet en del de sidste år – fra 29,2 tons aktivstof i 2014 til 20 tons aktivstof i 2017.

Det viser de nye statistikker for salg af sprøjtegifte, som netop er kommet fra miljø- og fødevareministeren.

Men mens der bliver holdt igen med giften i de private haver, så ser det noget anderledes ud for landbruget. Her steg salget i 2017 til 2470 tons. En stigning på 48 procent i forhold til 2014, hvor salget var 1670 tons.

Ifølge landbrugspolitisk seniorrådgiver og agronom i Danmarks Naturfredningsforening Thyge Nygaard, er det faldende salg til haveejere i tråd med udviklingen inden for økologi, hvor der har været stor fremgang.

- Det giver ikke mening at købe økologisk og så gå hjem og sprøjte med gift i haven. Samtidig har man fra politisk side gjort det markant sværere at købe koncentreret sprøjtegift, og det er nok det, som vi nu ser afspejlet i tallene, siger Thyge Nygaard og fortsætter:

- Men på den anden side, er det ærgerligt, at salget stiger i landbruget, for det er her, at langt det største forbrug ligger, og sprøjtegift påvirker økosystemerne og biodiversiteten meget hårdt. Så det er desværre dårlige nyheder for naturen.

Læs mere: Salget af bidræber-gift næsten fordoblet

De 20 tons gift solgt til private svarer til 0,8 procent af de 2470 tons gift, der blev solgt til landbruget.

Glyphosat og svampemiddel bag stigning

Thyge Nygaard peger på, at særligt salget af ukrudtsgiften Glyphosat og svampemidlet Tebuconazole er steget i landbruget i 2017.

For Glyphosat steg salget med 100 tons – hvad der svarer til 9 procent i forhold til 2016, og for Tebuconazol steg tallet med 20 tons, svarende til 33 procent.

- Stigningen i 2017 skyldes i høj grad, at arealer med vinterhvede og vinterbyg har været højere. Og den type afgrøder er der større behov for at sprøjte, når det gælder ikke-økologisk landbrug, siger Thyge Nygaard.

Han understreger, at begge gifte er yderst problematiske for mennesker og natur.

Tebuconazol er et svampemiddel, som bliver brugt til korn, og det nedbrydes til stoffet 1,2,4 triazol, der siver ned i grundvandet. Stoffet hører til blandt de såkaldte azolmidler.

Læs mere: Insekter og fugle betaler prisen for sprøjtegift

Her har tidligere forsøg fra SDU vist, hvordan drægtige hunrotter eksponeret for svampemidlerne bl.a. viste tegn på forsterskader og unger med misdannede kønsorganer.

Glyphosat er aktivstoffet i ukrudtsmidlet Round Up. Et kræftramt ægtepar fra USA fik fornyligt tilkendt en erstatning på 13 milliarder fra firmaet Monsanto, der står bag midlet.

Ifølge Danmarks Radio er der endnu flere retssager på vej.

Meld dig ind i DN: Vi arbejder for et forbud mod sprøjtegift

Valg af afgrøder påvirker giftsalg

Ifølge Thyge Nygaard, så er der ikke sket et fald i landbruget, som man ser hos private, fordi strukturen af produktionen er bundet op på en stor produktion af dyr, som der dyrkes foderkorn til.

Og kornarealet var i 2017 på 1,45 mio hektar, eller hvad der svarer til ca. 60 procent af det samlede dyrkede landbrugsbrugsareal.

- Så længe man fastholder så stort et kornareal til produktion af dyrefoder, som man gør, så binder man sig også til at bruge sprøjtegift i store mængder, siger Thyge Nygaard.

Landbruget: Vi bruger ikke mere end nødvendigt

Danmarks Naturfredningsforening har forelagt tallene for landbrugets største interesseorganisation Landbrug & Fødevarer.

Chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer Søren Thorndal Jørgensen svarer i en skriftlig kommentar, at det ikke giver mening at sammenligne tallene for salg de senere år, da salget til landbruget over en længere tidsperiode er faldet fra et højere niveau.

- Det giver ikke mening kun at sammenligne salgstallet over to år. Man er nødt til at se på det store billede, og her er salgstallet faldende. Danske landmænd bruger ikke flere pesticider end højst nødvendigt. Derudover stoler vi på, at myndighederne har styr på de midler, vi anvender, siger Søren Thorndal Jørgensen.

I de seneste 8 år er der blev der solgt 3,3 mio. kg kilo i gennemsnit hvert år. Dermed er salget i 2017 stadig under gennemsnittet for perioden 2010-2017. Du kan læse statistikkerne for salget af sprøjtegift på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Udvikling i salget af sprøjtegift

Stigning i landbruget – mio. kg. aktivstof

 • 2014 - 1,67
 • 2015 - 2,39
 • 2016 - 2,20
 • 2017 - 2,47

Læs rapporten fra Miljøstyrelsen om salg af sprøjtegift til landbruget

Stigning i private haver – tons aktivstof

 • 2014 - 29,2
 • 2015 - 21,0
 • 2016 - 20,3
 • 2017-20,0

Læs rapporten fra miljøstyrelsen om salg af sprøjtegift til private haveejere.

alt
Thyge Nygaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 55