Det næste havandet år inviterer Hjørring Kommune alle borgere til at få så mange af kommunens arealer som muligt til at blomstre vildt. Skolebørn, parcelhusejere og andmænd - alle opfordres til at lade græsplæner og udyrkede arealer spirer vildt med insektvenlige planter.

Indtil videre har 250 husstande tilmeldt sig projektet. Læs mere om det vilde kommuneprojekt.

Og i onsdags var 1000 børn fra Bagterpskolen ude at samle frø fra bl.a. kællingetand og blåhat for så at så dem igen og dermed hjælpe blomsterengene på vej næste år.

Det skriver DR, der var med på dagen.

- Så har bierne, sommerfuglene og alle insekterne et sted at bo og leve, forklarer Emma Jungersen fra 6.a på Bagterpskolen ifølge DR.

'Vildt' er blevet en trend

I de seneste par måneder har Danmarks Naturfredningsforening og mange medier skrevet om netop den trend, hvor kommuner, virksomheder og private lader deres arealer ”gro vildt”.

Læs: Kommuner skaber vild natur til insekter

Og det er kun godt, at flere borgere og især børn nu får øje på både skønheden ved de vilde blomster, og at ukrudt ikke bare er noget, der skal fjernes.

Det mener Therese Nissen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

- Der har i lang tid hersket et natursyn, der hed, at græsplæner var flottest, når de var kortklippede. Den opfattelse bliver der rykket ved nu, og den viden skal selvfølgelig videregives til vores børn, som kommer til at vokse op i den biodiversitetskrise, vi står i.

God idé at involvere borgerne

Therese Nissen håber, at mange andre kommuner vil gøre som Hjørring: Inddrage borgerne i arbejdet for en højere biodiversitet.

- Det er en enormt god idé at inddrage borgerne i at gøre kommunen vildere. Jo mere folk ved om det, de er med til at hjælpe, jo større et ejerskab får de også til det. Derudover giver en mere divers og gerne mere sammenhængene natur, meget mere liv af insekter, og dermed tiltrækkes fugle, flagermus og andre dyr også til området.

Mange insekter, som eksempelvis vilde bier og sommerfugle, mangler generelt levesteder, fordi landbrug, skovbrug og by vokser. Derfor tæller hver en indsats.

- Vi kan alle sammen gøre en forskel. Måske ikke i det store billede. Men vores grøftekanter, haver og skolegårde kan fungere som et tiltrængt helle eller naturkorridor for insekter, der mangler det.

Red insekterne - vores vilde bier og sommerfugle er i fare

En stor tysk undersøgelse fra 2017 viste, at tre ud af fire flyvende insekter er forsvundet fra Tysklands naturområder i løbet af en periode på blot 25 år. Hvis insekterne fortsætter med at gå tilbage i samme tempo, så er der fare for, at insekterne uddør bare 100 år ude i fremtiden.

Du kan være med til at gøre en forskel.

alt
Therese Nissen
Natur- & miljøpolitisk rådgiver

Husk at indret små levesteder til insekterne

Udover at invitere borgere og virksomheder til at lade Hjørring gro vildt, skal kommunens egne arealer også forvandles, skriver de på deres hjemmeside. Derfor er det vigtigt at huske at lave steder, hvor insekterne kan bo.

- Blomster er godt, og mange forskellige blomster er meget godt, for det er insekternes spisekammer. Men husk kvasbunker, læhegn, stenbunker og/eller insekthoteller, hvor insekterne kan bo og lægge larver. Så bliver jeres blomstereng endnu vildere med tiden! Og selvfølgelig: Drop både gift og gødning.