Tilbage i 2013 købte Erik og hans kone Merete en privat skov på lige knap 250 hektar på Sjælland. Dengang vidste de slet ikke, at der var noget, der hed hasselmus:

- Vi havde lige købt skoven, og midt i skoven ligger der et gammelt hus. Jeg kan ligeså tydeligt huske, at jeg står i kælderen med vand til knæene og fisker døde mus ud af vinduet til min kone, siger Erik og fortsætter:

- Så kommer der to biolog-typer gående og spørger, om vi ikke vil høre lidt om hasselmusene i skoven. Det gad jeg godt nok ikke. Men da de så forklarede, at hasselmus jo faktisk ikke er en mus, og at den er yderst sjælden, ja så var min interesse vækket, og det har den faktisk været lige siden. Det giver simpelthen så god mening at hjælpe med at bevare den nuttede lille hasselmus.

Siden 2013 har Erik derfor samarbejdet med Hasselmusgruppen fra Danmarks Naturfredningsforening i Sorø. På nuværende tidspunkt er der omkring 40 redekasser i hans skov. Mindst 30 af dem indeholder hasselmusreder og er i brug.

Beskyttet skov skal passe på hasselmusen

For at komme naturen og hasselmusen i møde er Erik i færd med at få sin skov certificeret:

- Jeg er i gang med at få min skov PEFC-certificeret. Det betyder, at jeg skal udpege knap ti procent biodiversitetsområder i skoven. På de udpegede områder må skoven ikke dyrkes intensivt, og det er faktisk begrænset, hvor meget man må fældes her, forklarer han og fortsætter:

- Områderne skal selvfølgelig være der, hvor hasselmusene lever.

Derudover vil Erik udlægge nogle hektar af sin skov til stævningsskov med blandet el og hassel. Stævningsskove har den fordel, at de aldrig bliver højstammet og derfor sikrer gode og lave levesteder for hasselmusen.

Støt dyrene i julen

  • Giv et valgfrit bidrag til truede og sårbare dyr som hasselmusen i julen.
  • I år samler vi ind til fordel for nogle af Danmarks mest sårbare dyr.
  • Du kan støtte vores arbejde og gøre en forskel for naturen!

Hasselmusen kan sove fra maskinlarm

Ud over de forskellige områder i skoven, hvor hasselmusen bor i redekasserne iblandt krat og træer, så er hasselmussen også flyttet ind på et noget overraskende sted:

- Der er flere hasselmus, der bruger redekasserne lige ved vores maskinhus. Jeg fik på et tidspunkt at vide, at de ikke lader sig forstyrre af larm, og derfor satte jeg for sjov fire redekasser op lige ved siden af alle vores store, larmende maskiner. Overraskende nok, så har tre af redekasserne været i brug, fortæller Erik.

Læs også: Hasselmusens hjem skal fredes i Denderup Vænge

Det er måske ikke så overraskende endda, hvis man tænker på, at hasselmusen er Danmarks eneste syvsover. Hvis ikke en syvsover kan sove igennem maskinlarm – ja, hvem kan så?

Foto: Skovejer Erik

Erik har erfaret, at det ikke går ud over hans produktion af tømmer, at tage hensyn til hasselmusen i dele af sin skov.

Hasselmusene bor kun fem steder i Danmark

Hasselmusen er truet i Danmark, fordi den kun lever i fem isolerede områder. At de små bestande er lokale og isoleret fra hinanden, gør den sårbar, og derfor er det utroligt vigtigt, at der bliver taget hensyn til og passet på den, de få steder, hvor den lever:

- Det er blevet en ambition for os at værne om så sjældent et dyr, her hvor den findes i stort antal i vores skov og naboskovene. Vi er simpelthen de stolte værter for denne rødlistede art, siger Erik.

Læs også: Heidi passer på hasselmusen i Sorøs skove

Hasselmusen har stjålet mit hjerte

Skovejeren har bl.a. plantet 400 meter levende hegn, der er omkring otte meter bredt til hasselmusen. Her kan den kravle rundt og skjule sig i hasselmus-venlig beplantning som hassel, hyld, eg, rønnebær, kalkved og kirsebær.

- Det var jo slet ikke planen, at vi skulle gøre en særlig indsats for hasselmusen, da vi købte skoven for at lave skovproduktion. Men den søde lille skabning har simpelthen bare stjålet mit hjerte, og så har jeg med tiden erfaret, at det ikke skader skovproduktionen det mindste, at vi lader noget krat være til hasselmusen, forklarer skovejeren.

Hasselmus foretrækker at bevæge sig over jorden, så det er et krav til dens levesteder i skovene, at der skal være rigelig vegetation og krat.

Erik ønsker at være anonym for at beskytte hasselmusene i sin skov og nævnes derfor ikke ved sit fulde navn.


Hjælp os med at skabe mere og bedre natur til dyr som hasselmusen

Støt de sårbare dyr og få et bevis

  • Når du har doneret et valgfrit beløb, kan du downloade et flot gavebevis til dig selv eller en ven, som du ønsker at støtte på vegne af.