På blot lidt over en måned blev der indsamlet 25.000 kroner til et stendige til små mårdyr på landmanden Henrik Bertelsens grund i Vejen i Jylland:

- Jeg er helt vildt begejstret for, at det kunne lade sig gøre, og at folk gerne ville give en donation til det her projekt. Nu er stendiget blevet en realitet, og jeg kan slet ikke vente til, der begynder at flytte dyr ind i det, siger landmanden med stolthed i stemmen.

Mellem jul og nytår blev stenene leveret. Nu er stendiget bygget, og Henrik Bertelsen vil løbende tilføje lidt grene og andet fra sin skov:

- Når vi tilføjer grene fra skoven, så kommer stendiget til at se mere naturligt ud, og det kan være med til at tiltrække de små mårdyr, der lever her i området, siger han.

Stendiget er bygget i udkanten af en mark nær et skovbryn. Landmanden ved, at der både lever brud, lækat, ilder og husmår i området.

Læs også: Landmand vil bygge boliger til små mårdyr

Stendiget gavner forskellige mårdyr

I det åbne landskab mangler der boliger til små dyr som mårdyr. Simpelthen fordi stendiger, læhegn, småkrat, urørte græsarealer og vådområder igennem tiden er blevet fjernet for at optimere landbruget.

- De store åbne marker har desværre skabt et ret ensartet landskab i Danmark. Derfor er det simpelthen så dejligt, når landmænd som Henrik Berthelsen giver plads til naturen og f.eks. får lavet stendiger på sin grund, siger Bo Håkansson, seniorrådgiver i naturpolitik og artsforvaltning og fortsætter:

- Et stendige i den størrelse, som Henrik Bertelsen har fået på sin grund, vil både være et sted brud og lækat kan fange mus, men også yngle. Om natten vil husmårene i området givetvis også kunne lægge vejen forbi.

Læs også: Alle små mårdyr er nu på rødlisten

Mårdyrene er allerede i gang

Mårdyr er som udgangspunkt nataktive og sover om dagen i bl.a. kvasbunker, gamle træer og stendiger. Husmåren kan i modsætning til sin nære slægtning skovmår også søge føde i det åbne land.

- Nu har stendiget jo ligget der siden begyndelsen af januar, så der er sikkert allerede fuld gang i den om natten – mus, brud, lækat og husmår der suser rundt på diget. Og mon ikke der vil være nogle mårfamilier med unger i diget, når vi når foråret, slutter Bo Håkansson og takker alle dem, der har bidraget til indsamlingen.

Læs også: Rottegift kan dræbe små mårdyr

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57
Foto: Henrik Bertelsen

Nu er grundopbygningen af diget lavet, og det bliver løbende gjort færdigt med grene og andre naturlige elementer, der kan tiltrække flere dyr.

Vil du hjælpe truede dyr i Danmark?

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at skabe mere og vildere natur til gavn for sårbare og truede arter. Den primære årsag til, at dyr er truede, er, at de mangler levesteder. Som medlem er du med til at støtte vores arbejde for bl.a. hasselmus, odder, kirkeugle og små mårdyr.