Når ukrudtet sniger sig op mellem fliserne, bruger mange danskere sprøjtegift til at fjerne det.

Seneste tal fra Miljøstyrelsen i 2017 viser, at butikkerne indkøbte sprøjtegift med i alt 20 ton aktivstoffer til private forbrugere. Og selvom tallet har været faldende over de sidste fire år er der alligevel grund til bekymring.

Et nyt studie fra University of Washington viser, at kontakt med glyphosat, som er det mest anvendte aktivstof i ukrudtsmidler, kan øge risikoen for at få lymfekræft med op til 41 procent.

På baggrund af de nye resultater er forskerne bag undersøgelsen sikre på, at stoffet har en risiko for at virke kræftfremkaldende:

”Vores analyse fokuserede på at levere det bedst mulige svar på spørgsmålet om, hvorvidt glyphosat er kræftfremkaldende eller ej. Resultatet af vores forskning har kun gjort mig mere overbevist om, at det er,” siger Lianne Sheppard, professor ved University of Washingtons afdeling for Miljø- og Arbejdsmiljøvidenskab og Biostatistik, i en pressemeddelelse fra universitetet ifølge Ingeniøren.

På trods af denne bagside, er stoffet det meste solgte i verden – og i Danmark.

Regulering af populær sprøjtegift

I 2017 udgjorde glyphosat 73 procent af den samlede mængde aktivstoffer i ukrudtsmidler til privat brug.

Om undersøgelsen

  • Forskerne fra University of Washingtons analyse bestod i at gennemgå al relevant tidligere forskning vedrørende en eventuel kræftrisiko ved glyphosat.
  • I undersøgelsen fokuserede forskerne især på de grupper af mennesker i hvert studie, der havde oplevet en høj grad af påvirkning ved kontakt med glyphosat.
  • Gennemgangen af tidligere forskning inkluderede studier udgivet mellem 2001 og 2018, herunder et studie med fokusgrupper på over 54.000 personer, der arbejder med sprøjtning af pesticider.

Fra 1. juli 2020 er det ikke længere tilladt at købe koncentrerede glyphosat-produkter som privatperson. Det er en del af en politisk aftale, der blev indgået i januar 2019. Aftalen betyder, at private generelt kun kan købe opblandede sprøjtegifte, der er klar til brug, som f.eks. Roundup.

I 2017 viste en EU-underskriftindsamling, at der er stor folkelig modstand mod landbrugets forbrug af glyphosat. 1 mio. europæere skrev under på, at de vil have et forbud mod glyphosat i EU.

Den folkelige modstand kom bl.a. efter undersøgelser fra WHO's kræftforskningsinstitut viste en sammenhæng mellem glyphosat og kræft.

Bliv giftfri i haven

Hvis du bruger sprøjtegift i haven, så rammer det ikke kun de planter, du vil fjerne, men har en indvirkning på hele økosystemet. Insekter, der lever i haven, og fugle, der spiser insekterne.

Giftfrie haver kan derfor være et helle for flere arter, mener Rikke Lundsgaard, der er landbrugspolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

- I Danmark, hvor vi har meget opdyrket land, så kan haverne være et fristed, hvis der ikke bliver brugt sprøjtegift her, siger hun.

Udover at holde haven giftfri, så er det også en god idé at have mere vild natur i haven. Det gavner planter og dyr i haven. De nyder godt af et gammel træ, der får lov til at stå eller lidt længere græs.

Læs mere om, hvordan du skaber en vild naturhave


Meld dig ind i Danmarks Naturfredningsforening - vi arbejder for et sprøjtefrit Danmark