Hillerød som Klimakommune Plus+

Med Klimakommune Plus+ har kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere kan imødekommes og anerkendes i klimakommune konceptet. Kommunen skal have initiativer indenfor mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Compact of Mayors).

Hillerød har valgt initiativet AnsvarligKommune og har dermed taget en principbeslutning om ikke at støtte den fossile brændselsindustri i deres økonomiske investeringer.

Samtidig lever Hillerød op til kravene i Compact of Mayors og er dermed med i verdens største klimasamarbejde mellem byer.

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2017