*Kilde: Energistyrelsen

** Hillerød Kommune har i 2017 udviklet en ny og bedre metode til beregning af kommunens CO2-udslip. En sammenligning af CO2-udledningen i 2016 og 2017 er derfor ikke angivet. Yderligere gør ændringerne i kommunens CO2-belastning sig kun gældende frem til 2016.

Aftalen

  • Startdato: April 2010
  • Reduktionsmål: To procent pr. år
  • Aftalens gyldighed: 2020

Kommunens websted

DN-Hillerøds websted


Hillerød som Klimakommune Plus+

Hillerød var Klimakommune Plus+.

Med Klimakommune Plus+ havde kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rakte ud over kommunens egen virksomhed, og som var initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere. Disse kunne imødekommes og anerkendes i Klimakommune Plus+ konceptet. Kommunen skulle have initiativer inden for mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus+ (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Hillerød havde valgt initiativet Ansvarlig Kommune og havde dermed taget en principbeslutning om ikke at støtte den fossile brændselsindustri i sine økonomiske investeringer.

Samtidig lever Hillerød op til kravene i Global Covenant of Mayors og er dermed med i verdens største klimasamarbejde mellem byer.


Læs mere om Klimakommune Plus-kriterierne her:

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2017