Som en helt naturlig proces optager havet C02 fra atmosfæren. Det unaturlige, som foregår i disse år, er den mængde, der optages, og den hastighed det sker i.

Havet bliver nemlig mere og mere surt, og det er en alvorlig trussel mod hele det marine liv.

Forskning fra Cardiff University viser, at hvis vi fortsætter med at udlede C02 i samme omfang og tempo, som i dag, så vil havenes surhedsgrad falde fra 8,1 i 2018 til 7,8 i 2100. Niveauer, som ikke er set i mange millioner år.

CO2 i havene truer alt liv i havet

Den voldsomme stigning af C02 i havene er en alvorlig trussel mod alt liv i havet.

De spæde organismer, fiskeyngel og organismer med kalkstrukturer som koralrev, mange alger, muslinger og krebsdyr er de første ofre for et surere hav, fordi kulsyren opløser kalken.

Men hele havets fødekæde og i sidste ende os selv rammes i en eller anden grad, hvis disse led i fødekæden mindskes eller forsvinder.

Forsuringen betyder samtidig, at havet kan optage mindre af atmosfærens C02. Når organismernes kalkstrukturer bundfældes på den dybe havbund, fjernes C02 permanent fra kredsløbet. Men når der bundfældes færre kalkstrukturer, fjernes mindre C02.

Dermed forøges drivhuseffekten.

Klimaforandringerne vil ændre havmiljøet

Vandets temperatur vil stige, og stigende mængder af C02 vil forsure havet og mindske dets evne til at trække C02 ud af det globale kredsløb.

Nedbrydningsprocesser vil gå hurtigere og give mere iltsvind, og livet i havet vil forandre sig efterhånden som varmeelskende dyr og planter finder vej til de danske havområder, mens de, som foretrækker koldt vand, forsvinder nordpå.

At modvirke det kræver ændringer af vores energiforsyning, transport, forbrug og produktion på den lange og globale bane.

Danmarks direkte betydning for tilstanden i verdenshavene er tilsvarende beskeden, men ansvaret for at sikre rene og rige havområder i danske farvande ligger hos os selv og vore nabolande.

Forsuring er blot endnu en stressfaktor for havets dyr og planter. Og der er kun en løsning på det: Vi må nedsætte vores udledning af C02.

Læs mere om C02 og klimaet her