I de senere år har vi registreret plast i maven på:

  • 95 procent af undersøgte havfugle (mallemukker).
  • 20-30 procent af de undersøgte fiskemaver indeholder plast
  • 4 ud af 5 blåmuslinger indeholder plast.

Nylig forskning viser markante skader på blåmuslingers udvikling som følge af mikroplast i koncentrationer, der allerede forekommer i dag.

Og de kemikalier, der frigives fra plasten, viser sig desuden - i laboratorieforsøg - at reducere iltproduktionen hos havets mest almindelige iltproducerende bakterier.

Det kan få vidtrækkende økologiske følger, da et varmere hav i forvejen ikke kan indeholde så meget ilt.

Hvor kommer plasten fra?

  • 80 procent af plastaffald i havet på verdensplan kommer fra aktiviteter på land: Åbne lossepladser, industri, udledninger fra stormflodsafløb, ubehandlet spildevand og turisme, der efterlader affald på strande og kyster.
  • 20 procent af plastaffaldet i havet kommer fra aktiviteter på havet: Containertransport, færger og krydstogtsskibe, offshore industri (olie- og gasplatforme), illegal dumping på havet, efterladt fiskeriudstyr som net og liner

Kilde: Plastindustrien