Det er ikke kun havets dyr, der trues af de kæmpe mængder plast, der hvert år ender i oceanerne.

Plasten ser også ud til at reducere den ilt, som både dyr og mennesker indånder. For plasten i havet påvirker nemlig bakterierne Prochlorococcus, der er havets mest almindelige fotosyntese-bakterier. De producerer ti procent af den ilt, vi indånder.

Det viser ny forskning, der er udgivet i det anerkendte tidsskrift Communications Biology fra Nature.

- Det er et meget bekymrende resultat. Vi har hele tiden vidst, at plasten var skadelig for havets dyr, hvis de for eksempel spiser eller bliver fanget i plasten. Nu ved vi også, at plasten sandsynligvis svækker iltproduktionen i havene, hvilket jo kan være fatalt for livet i havet, men også for os, der bor over havets overflade, siger Therese Nissen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs: Disse plastprodukter skal du undgå

Vores indkøbsposer påvirker ilt i havet

Forskerne eksponerede de vigtige bakterier for to typer plast: Den slags, der er i almindelige indkøbsposer, og PVC, der bruges i en lang række plastprodukter.

Undersøgelsen er lavet i et laboratorie og viser ikke nødvendigvis den fulde virkelighed. Men resultatet viste, at eksponering for plasten svækkede vækst og funktion hos bakterierne, og reducerede den mængde af ​​ilt, de producerer.

Derudover så man, at plasten ændrede et stort antal af bakteriernes gener.

Læs: DN fik Matas til at fjerne mikroplast fra egne produkter

- Hvis vi virkelig ønsker at undersøge den fulde virkning af plastforurening i havmiljøet – og hvilken effekt den har på havfugle og forskellige havdyr som skildpadder m.fl., så bør vi også rette blikket mod de fotosyntetiske mikrober som alt andet lige har en enorm indflydelse på hele planetens sundhed, siger medforfatter til rapporten Verena Schrameyer, postdoc ved Biologisk Institut på Københavns Universitet.

Forskerne understreger, at forskningen er ekstremt vigtig, fordi de undersøgte bakterier er afgørende for iltproduktion i havet og har en grundlæggende betydning for al liv både under og over overfladen.

Vil du være med til at forske i havets tilstand?

Læs mere og tilmeld dig Havblitz i dag.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for:

  • Plastprodukter skal designes, så de kan genanvendes. Lige nu arbejder EU målrettet med en plan for, at produkter i højere grad skal kunne genanvendes. Målet er at genanvende 75 procent af det emballageaffald vi bruger i 2030.
  • Plastproducenter skal tilbagetage deres produkter, så vi er sikre på, at plasten bliver genanvendt.
  • Tilbagetagsordninger for de mest udbredte plastprodukter til husholdningen kan ske via pantordninger.
  • Plast skal produceres uden skadelig kemiske stoffer.
  • Forbruget af plast skal reduceres.
  • Læs mere om DN's arbejde for mindre plast

Havene er under stort pres

En opgørelse fra World Economic Forum estimerer, at der globalt udledes 900 ton plastaffald til havene hver time.

Læs: 400 frivillige skal hjælpe forskere med at undersøge livet i havet

Og selvom der de seneste år er kommet stort fokus på at reducere plastforbruget, skal vi gøre meget mere for at sikre et sundt havmiljø i fremtiden, et havmiljø, der er fri for plast og de mange negative effekter, som plasten medfører. Det siger Therese Nissen:

-Vores have er under pres ikke kun fra plastforurening, men også fra overfiskeri og næringsstofudledning fra landbruget. Derfor er det utrolig vigtigt, at industrien og politikere nu sætter handling bag ord, og sikrer at eksempelvis indsamling og genanvendelse af plast bliver opprioriteret, så plasten ikke ender i naturen.

Danmarks Naturfredningsforening kommer i efteråret til at have stort fokus på havnatur, som i Danmark er et politisk underprioriteret område.

Støt vores arbejde for mindre plastforurening og bedre havnatur