Faglig baggrund:

  • Uddannet biolog fra Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk Laboratorium 1984.
  • Arbejdet som miljørådgiver i 20 år.
  • Siden 2001 miljøansvarlig i Danfoss Industripark i Nordborg.

Foreningsbaggrund:

  • Næstformand for DN Sønderborg.
  • Medlem af DN Miljøfagligt Udvalg fra 2013.
  • Uddannet DN Naturguide 2013.
  • Medlem af Landbrugsfagligt Netværk.

Interesseområder:

Fremme naturens vilkår i Danmark og vores politiske indflydelse ved øget synlighed i mediebilledet.

Forøge medlemstallet i lokale afdelinger gennem nytænkning af arrangementer og alliancer med andre interesseorganisationer.

Naturpleje, Landbrugspolitik, Miljøpolitik, Miljøfremmede stoffer, Grundvand, Kommunikation.

Hovedbestyrelsen