Faglig baggrund

  • Uddannet landskabsarkitekt (cand.hort.arch) i 1994.
  • Efteruddannelse i ledelse, herunder Master i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner, der forventes afsluttet i 2023.
  • Uddannelsesleder på Roskilde Tekniske Skole.
  • Sagkyndigt medlem af Planklagenævnet.
  • Tidligere videncenterchef for Videncenter for Park og Landskab på Skovskolen.
  • Tidligere ansat i Danmarks Naturfredningsforening – bl.a. som plan- og fredningsmedarbejder, klimapolitisk medarbejder og projektleder for foreningens organisationsudvikling (i alt 12 år).

Foreningsbaggrund

  • Menigt medlem af Planfagligt Udvalg siden 2015.

Interesseområder

Hovedbestyrelsen