Faglig baggrund

  • Uddannet Naturgeograf fra Københavns Universitet

Foreningsbaggrund

  • Formand for DN-Stevns
  • Næstformand i Samråd Sjælland
  • Repræsentant for DN i en række fora og netværk

Interesser/vil arbejde for

  • Sikre de demokratiske principper i DN med bred folkelig opbakning og aktive lokalafdelinger i alle kommuner.
  • Fremme bæredygtig forvaltning af naturen og en høj biodiversitet, både til lands og til vands.
  • Fremme samarbejde med relevante organisationer, foreninger og myndigheder.

Hovedbestyrelsen