Faglig baggrund:

 • Cand. Jur. fra Københavns Universitet, 1983.
 • Ansat i Miljøministeriet fra 1983 til 2012 med tjeneste i bl.a. Overfredningsnævnets sekretariat, Miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og Departementet.
 • Formand for Biodiversitetskonventionens tekniske og videnskabelige organ (SBSTTA) fra 2006 til 2008.
 • Forsker på United Nations University fra 2008 til 2010 i biodiversitetsforvaltning. (Orlov fra Miljøministeriet).
 • Forsker i international miljøpolitik og miljøret på Fridtjof Nansens Institut, Norge, fra 2013. Seniorforsker i 2022.

Foreningsbaggrund:

 • Næstformand for DN Bornholm.
 • Formand for LAG Bornholm.
 • Tidligere formand for lokale partiforeninger i SF.

Interesseområder:

 • National implementering af international og EUs natur-, miljø- og klimapoltik.
 • Synergi og gensidig understøttelse i natur-, miljø- og klimapolitik.
 • Myndighedsstruktur for natur- og miljøpolitik.
 • Politiske og juridiske virkemidler.
 • Havpolitik.

Hovedbestyrelsen