Faglig baggrund

  • Uddannet biolog.

Foreningsbaggrund

  • Medlem af Studenterafdelingen København siden 2006
  • Medlem af bestyrelsen i DN København siden 2013
  • Formand for DN København 2014-2018

Interesser/vil arbejde for

  • Naturfredning – at vi bevarer natur til fremtidige generationer
  • Biodiversitet – at den store variation i naturen ikke decimeres pga. menneskelig aktivitet.
  • Adgang til naturen– at befolkningen får adgang til naturen, både i det store landskab, bynaturen og den bynære natur. At de får et forhold til naturen og dermed får lyst til at beskytte den.

Hovedbestyrelsen