Faglig baggrund

Har arbejdet med VVM og naturkortlægning i 25 år. Jeg har rådgivet om VVM og Ef-habitatdirektivet, lavet plejeplaner, miljøledelsesplaner osv. både i Danmark og i det meste af verden. Endvidere: paragraf 3-registreringer, flagermusundersøgelser, NOVANA og eftersøgning af alle mulige rødlistede og truede arter heriblandt navnlig svampe og planter, men også fugle, padder, krybdyr og sågar vindelsnegle. I mere end 10 år har jeg været gæsteforelæser på Universitetet om EIA (=VVM) for internationale hold af studerende.

Foreningsbaggrund

Jeg har været aktiv i mange år i DN og siden 2010 har jeg været formand i Vordingborg. Som yngre var jeg også aktiv i Natur og Ungdom

Interesser

Jeg vil gerne arbejde for mere og bedre natur. Jeg synes vi har chancen for at få en masse store naturgenopretningsprojekter sat i gang, og helst der hvor det giver bedst mening. ”Mest natur for pengene” skal ikke dække over nedskæringer, men tvært imod: en hel masse mere natur og gerne for flere penge. Jeg går ind for offentlighedens adgang til naturen, hvor naturen kan tåle det, og det er da heldigvis de fleste steder. Uden formidling af naturen får vi ingen naturbeskyttelse.

Hovedbestyrelsen