I Byskoven ved Selinevej på Amager er morgenfruerne, valmuerne og blå kornblomster lige nu ved at springe ud. Blomsterengen på størrelse med en fodboldbane blev plantet sidste år og er ikke kun en fryd for øjet. De gavner også insektlivet.

Sidste år fandt man nemlig hele 31 forskellige biarter, hvor omkring fire kan kaldes sjældne.

Bierne blev fundet på en skrænt lidt væk fra blomsterengen og den skov, kommunen begyndte at plante i 2017. Bierne er meget specifikke i forhold til, hvor de laver deres reder, så derfor er deres findested ikke helt tilfældigt.

Det siger Therese Nissen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

- Bier har brug for vilde blomster. Men mest af alt, har de brug for gode steder at lave deres reder. Den store diversitet af bier i området skyldes formodentlig de gode redeforhold i området, forklare hun og fortsætter:

- At kommunen derudover har prioriteret store områder med de rigtige træer og planter, giver mulighed for, at de fundne arter vil kunne genfindes i området i fremtiden. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, for bierne mangler akut levesteder i hele Danmark.

Læs: Salget af bidræber-gift næsten fordoblet

Bier er kræsne

De sjældne bier, der er fundet ved Byskoven, er ret kræsne, når det kommer til boligforhold.

Tornbien bruger tomme sneglehuse som rede. Tagrørsmaskebien har rede i de hulheder i tagrør, såkaldte cigarriller, der bliver lavet af stor cigargalle-fritflue.

Plettet panserbi og ærtehvepsebi er kleptoparasitiske bier. De lægger deres æg i rederne hos hhv. almindelig gulsporet gnavebi og ærtejordbien, hvor larverne på bedste gøge-manér klækker lidt tidligere end værtsbiens larver og spiser den mad som den parasiterede bi har indsamlet til sine larver.

- De små bier (f.eks. tornbi) flyver generelt ikke så langt, så derfor har de været afhængige af at have et naturområde med forskellige ”funktioner”. En del vilde bier er meget kræsne i forhold til hvilke blomsterplanter de samler deres pollen på, og hvor de laver deres rede, og her har skrænten på Amager vist sig at tjene formålet, forklarer Therese Nissen.

Københavns Kommune vil værne om bierne

Københavns Kommunes stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) er også glad for, at Byskoven kan fungere som et hjem for bierne.

- Vi skal værne om alle byens dyr og planter, men særligt om de sjældne af dem, og her kan vi så bidrage med et bosted for fire sjældne biarter. Det viser, at det rent faktisk virker, når vi investerer i naturen. København er hjemsted for en lang række dyre- og planteliv, som vi skal blive bedre til at passe på, siger Karina Vestergård Madsen.

Læs guiden: Sådan bygger du hoteller til insekterne i din have

Bierne mangler levesteder

Danmarks bier er truede, og mange arter er i tilbagegang eller helt uddøde. Bierne er primært i fare, fordi de mangler steder af bo og bygge rede og pga. brugen af sprøjtegift.

Bl.a. de såkaldte bidræbergifte, som landbruget i Danmark har lov at bejdse sukkerroefrø med, er en trussel.

Og netop derfor er det en rigtig glædelig nyhed, at så mange biarter – og endda fire sjældne – er fundet på Amager.

Kommunen har også meldt ud, at de vil fortsætte med at være gode værter for bierne.

- Det vigtigste for bierne nu er, at deres område bliver permanent, og altså ikke fjernes eller bliver slået. Jo mere diversitet, der kan komme, jo bedre er det for bierne, og en masse andre arter, siger Therese Nissen.

I din egen have eller på altanen kan du også gøre en forskel for bierne ved at plante blomster og blomstrende træer.

- Nu er området ’kun’ undersøgt for bier, men jeg er sikker på, at der også er masser af andre insekter som fx sommerfugle, svirrefluer og blomsterfluer. Når der er mange insekter i et område, tiltrækker det også andre dyr, der lever af insekterne, slutter Therese Nissen.

Bierne på Amager

  • Bierne er fundet ved Byskoven, som er Københavns Kommunes nye projekt, hvor der indtil videre er plantet 50.000 træer.
  • Et område på 5.000 kvadratmeter er desuden dækket af margueritter, kornblomster, valmuer og morgenfruer, som blev sået i 2018. Derudover er der en række naturligt forekommende blomster og urter i området.
  • Københavns Kommune har lavet kortlægningen af bibestanden sammen med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Folketinget har ophævet fredning af nabogrund

Tidligere i år vedtog Folketinget at ophæve fredningen for tre naturgrunde på Amager. En af dem ligger netop på Selinevej, bare lidt længere nede ift. Byskoven.

Dengang prøvede Danmarks Naturfredningsforening at stoppe ophævelsen af fredningerne bl.a. for at sikre beskyttelsen af naturen i området.

alt
Therese Nissen
Natur- & miljøpolitisk rådgiver