For enden af en lang skovvej midt ude i Nederskov ved Tølløse på Sjælland ligger naturbørnehaven Reden i Nederskov. Institutionen holder til i en gammel skovriderbolig, der ligger helt isoleret som den eneste bygning i den del af skoven.

Pædagogerne og de knap 40 børn på 0-5 år har været vant til at kunne bruge den omkringliggende skov stort set som det passede dem. Og derfor var de ikke ubetinget glade, da de hørte, at kommunen ville lave et nyt naturprojekt for at forbedre levestederne for dyr og planter.

Projektet betød nemlig, at en del af skoven skulle hegnes inde, og at der ville blive sat helårsgræssende kvæg ud.

- Vi og forældrene blev bekymrede. For vi vidste ikke, om vi ville kunne bruge skoven, ligesom vi plejede at gøre, eller om vi ville miste vores dejlige skov. Så der var masser af skepsis i starten, fortæller børnehavens daglige leder Linda Storgaard.

Læs også: Sådan hjælper græssende dyr naturen og biodiversiteten

Bekymringerne forsvandt hurtigt

I dag er det knap halvandet år siden, at de helårsgræssende køer blev sat ud i skoven. Og pædagogernes og forældrenes bekymringer er for længst forduftet.

- Det har været fuldstændigt uproblematisk. Vi bruger skoven lige så meget som tidligere, og det kan vi også se, at andre gør. Vi møder lige så mange som tidligere, der bruger skoven til at ride på heste, cykle på mountainbike eller gå tur med hunden. Og den lokale skole bruger også stadig skoven til motionsløb og så videre, fortæller Linda Storgaard.

Der må ikke være flere køer i skoven, end at der er mad nok til alle dyrene hele året rundt. Derfor går der i øjeblikket kun 12 køer rundt på områdets 42 hektar, hvilket svarer til omkring 60 fodboldbaner.

- Det er et virkeligt stort område, og køerne holder sig for selv. Det betyder, at det faktisk er ret sjældent, at vi ser dem, selv om køernes område næsten grænser helt op til børnehaven, og vi ofte går tur i skoven. Det er måske kun omkring en gang om måneden, at børnene ser køerne, siger Linda Storgaard.

Læs også: Dyrene har et godt liv i naturen ifølge Dyreetisk Råd

Køerne i skoven:

  • Køerne er af racen Angus, som er en hårdfør race, der blandt andet kan tåle kulde om vinteren.
  • Køerne går ude hele året og finder selv den føde, som de har brug for.
  • Køerne har også adgang til vand og læ året rundt.
  • Der bliver løbende ført tilsyn med køerne for at sikre, at de har det godt.

Børnehaven Reden i Nederskov ligger i en gammel skovriderbolig midt i skoven, hvor der nu går græssende køer hele året.

Flere fordele end ulemper

Børnene i børnehaven er blevet rigtig glade for at være blevet naboer til køer.

- Børnene synes, at det er smadderhyggeligt, når vi er heldige at møde dem, selv om det desværre ikke sker så tit. Men det også hyggeligt, at vi kan høre dem brøle ude i skoven. Og når vi render ind i deres kokasser, får vi os nogle gode snakke om, hvad det er, og hvilke biller der lever i kokasserne og så videre, fortæller Linda Storgaard.

De firbenede naboer har også givet anledning til at snakke om, hvordan man passer på dyr i naturen.

- De fritgående køer skal ikke gøres tamme, så vi sørger selvfølgelig for ikke at forstyrre dem i deres naturlige gang. Så når vi en sjælden gang støder på køerne i skoven, så har vi lavet et udtryk, der hedder ”ko-ro”. Så ved børnene, at de skal være stille, mens vi ser på dyrene på afstand, og så går vi roligt i den modsatte retning. Det fungerer meget fint, fortæller Linda Storgaard.

Læs også: 6 ting du kan opleve i naturområder med store dyr

alt
Thomas Helsborg
Digital indholdsansvarlig

Flere områder med græssende dyr

I Danmark er der mindst 85 naturprojekter med helårsgræssende dyr, og der kommer snart flere til. Regeringen har nemlig planer om at oprette 15 store naturnationalparker på mindst 1.000 hektar, hvor der formentlig skal være helårsgræssende dyr i alle eller nogle af dem.

Det har givet anledning til lokal bekymring, i forhold til om det vil være farligt for børn at være i naturområderne, og om områderne stadig vil kunne bruges af børnehaver, skoler, spejdergrupper og så videre.

Linda Storgaard maner dog til ro ud fra hendes oplevelser af de helårsgræssende dyr i Nederskov ved Tølløse.

- Jeg synes, at man skal være åben over for det og gå nysgerrigt til det, hvis man bliver nabo til et naturområde med græssende dyr. Det har været helt uproblematisk for os, og vi synes, at det er hyggeligt at nyde synet og lydene af dyrene.

Læs også: Naboer til naturområder elsker at have smuk natur i baghaven

Hvad er en naturnationalpark?

  • En naturnationalpark er et stort sammenhængende naturområde, hvor natur har førsteprioritet, og skovfældning og landbrug bliver forbudt.
  • Regeringen vil lave 15 naturnationalparker, fordi vi står i en global biodiversitetskrise. Også i Danmark risikerer dyr og planter at uddø, fordi der mangler naturområder, hvor de kan leve.
  • Læs mere om de kommende 15 naturnationalparker her.