Den danske natur er i stor krise, og over 1.800 arter er i risiko for at forsvinde fra Danmark, fordi de mangler plads og levesteder. Derfor vil regeringen oprette 15 naturnationalparker, hvor landbrug, skovbrug og anden menneskelig udnyttelse forbydes, så naturen får førsteprioritet.

Naturnationalparkerne vil blive store sammenhængende områder med græssende dyr som f.eks. køer og heste, der skal være med til genskabe de naturlige økosystemer.

Læs mere: Hvad er en naturnationalpark?

Der findes allerede i dag naturområder i Danmark, som på nogle punkter minder om det, og vi har spurgt tre af naboerne, om hvordan de oplever disse naturområder.

Græssende køer og heste har været med til at gøre naturen mere dynamisk og varieret i Ulvshale Skov på Møn.

”Mere af denne type natur bliver fantastisk”

Carsten Friis Overby er så heldig, at hans sommerhus på Møn er omkranset af den smukke Ulvshale Skov. Her har der siden 2018 været helårsgræssende heste, der sammen med køer og geder har gjort naturen mere dynamisk og varieret.

- Det er et superlækkert område med mange forskellige naturtyper, og jeg elsker at have naturen så tæt på. Det er ret fedt med en så stor variation af naturoplevelser lige uden for døren, fortæller Carsten Friis Overby.

Ulvshale Skov er et af de områder, der til december kan blive udpeget til naturnationalpark. Og Carsten Friis Overby synes, at det vil være skønt, hvis en endnu større del af området får mere dynamisk og forskelligartet natur. Også selv om, at hegnene vil blive placeret anderledes end i dag.

- Det er jeg slet ikke nervøs for. Det vil være fint, hvis man fjerner flere af de mindre hegn og i stedet kan nøjes med et enkelt hegn rundt om området. I dag er der ingen problemer med at gå igennem området, hvor vildheste og køer går og græsser, og jeg har ikke hørt om, at der skulle have været problemer med dyrene. Så for mig at se vil mere af denne type naturområde bare være fantastisk, siger Carsten Friis Overby.

Læs mere: Få svar på de mest stillede spørgsmål om naturnationalparker

Carsten Friis Overby arbejder til daglig som udviklingskonsulent i DGI, og han kommer så ofte som muligt i sit sommerhus på Møn for at nyde den vidunderlige natur.

Naturområder med græssende køer og heste ved Skovsgaard Gods på Langeland.

”Området med store dyr er blevet så smukt”

Også keramikeren Søren Baun Jeppesen føler sig heldig, fordi han er nabo til et skønt naturområde. Han bor på Langeland tæt på Skovsgaard Gods, som for knap et år siden begyndte et naturprojekt med helårsgræssende heste og kvæg. Han er især glad for, at de mange mindre indhegninger er blevet til ét stort.

- Jeg går dagligt tur på deres område. Der plejede at være mange mindre folde med dyr, men nu er de hegn fjernet, så både vi og dyrene kan gå frit rundt i det store område. Jeg møder ofte dyrene, og de holder sig for sig selv, så man kan nyde dem på afstand. Det bliver spændende at følge processen og se, hvordan de fritgående dyr vil gøre naturen mere vild i skoven og på de gamle marker, siger han.

Læs mere: Sådan får naturen hjælp af Skovsgaards heste og køer

Mens projektet ved Skovsgaard Gods er helt nyt, så er der et andet projekt på det sydlige Langeland, hvor der har været fritgående heste i over 15 år. Dette område ved Gulstav Mose er også blandt de områder, der kan blive udpeget som naturnationalpark til december.

- Området er blevet virkeligt smukt. Hestene har påvirket området, så der er blevet mere åbent land med langt flere blomster og flere vandhuller, som andre dyr nyder godt af. Den flotte natur er blevet et stort trækplaster for besøgende, og jeg tror, at området vil blive endnu mere populært, hvis det bliver til naturnationalpark, siger Søren Baun Jeppesen.

Hvad er en naturnationalpark?

  • En naturnationalpark er et stort, sammenhængende område, hvor naturen eksisterer på egne præmisser.
  • I modsætning til nationalparkerne må naturnationalparkerne ikke indeholde landbrug, skovbrug eller nogen anden form for økonomisk udnyttelse af naturen. Her skal naturens fri dynamik prioriteres.
  • Læs mere om naturnationalparkerne her.

”Magiske oplevelser i Lille Vildmose”

Dorte og Flemming Sørensen bor i den nordjyske by Mou, som ligger lige op ad det enorme naturområde Lille Vildmose. De sidste 15-20 år har de været i området mindst hver anden dag, og de betragter derfor Lille Vildmose som deres andet hjem.

Ægteparret har derfor på tæt hold oplevet forandringen, der skete, da man stoppede dræningen af området, så den naturlige vandstand blev genskabt. Det er også en af metoder, som man vil arbejde med i de kommende naturnationalparker.

- For søren det har gjort en stor forskel. Der er kommet rigtig mange sjældne planter og insekter, og det kommer selvfølgelig også fuglene til gode. Alene insekterne oplever man det jo nærmest som om, der er kommet mange millioner flere af, siger Dorte Sørensen.

Læs mere: Store dyr har gjort engelsk gods til naturparadis

For seks år siden blev der også sat elge ud i et stort indhegnet område, hvor der også går krondyr.

- De første gange vi så elgene, var vi helt oppe og ringe. Og man kan se på turisternes ansigter, at de har samme oplevelse. Det er dog et meget stort område, så det er kun somme tider, at man er heldige at støde på dyrene. Især krondyrene er meget sky, så det er sjældent, at man ser dem, fortæller Flemming Sørensen.

Det diskuteres, om der også skal være elge i nogle enkelte af de kommende naturnationalparker, og det har allerede mødt lokal bekymring nogle steder.

- Jeg er jo fra landet og vant til store dyr, men jeg kan da godt forstå, at børnefamilier fra storbyerne måske kan være lidt utrygge ved tanken. Men så får man jo muligheden for at lære at omgås store vilde dyr og holde en passende afstand til dem. Jeg tror, at det vil være en stor oplevelse for mange danskere at få lov til at prøve det, siger Flemming Sørensen.

Læs mere: 6 ting du kan opleve i naturnationalparkerne

Dorte og Flemming Sørensen er pensionister og har tidligere arbejdet som pædagog og handelsskolelærer. De er blevet så begejstrede for det nordjyske naturområde, at de har skrevet bogen ’Magiske oplevelser i Lille Vildmose’.

alt
Thomas Helsborg
Digital indholdsansvarlig