Forårssolen stråler ned over Lærkesletten på Amager Fælled. Højt oppe flyver en brunspættet sanglærke og synger sin velkendte charmerende sang. Han-lærken i luften håber, at en hun-lærke nede på jorden bliver imponeret og kalder ham ned til sig, så de senere på foråret kan få unger, når de har bygget rede i Lærkeslettens græs.

Men i år er alting anderledes på lærkernes sædvanlige yngleplads. Lærkesletten er blevet omringet af et byggepladshegn, og der er sat rovfuglelignende fugleskræmsler op på høje pæle. Inde bag hegnet går en mand rundt med en hund for at skræmme sanglærkerne væk fra den kommende byggeplads. Da hunden nærmer sig, dukker en sanglærke op fra sit skjul i græsset og flyver væk fra Lærkesletten.

- Det gør ondt at se, at man helt bevidst jager levende skabninger væk fra deres yngleplads på den måde. Og så endda på et område, hvor naturen har været fredet, siger Knud Erik Hansen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i København.

Sanglærkens ynglepladser forsvinder

Sanglærken var tidligere Danmarks officielle nationalfugl, indtil knopsvanen overtog den titel. Men de seneste 45 år er der blevet markant færre sanglærker i Danmark. Arten er i tilbagegang i hovedparten af Europa, og især i Vesteuropa på grund af intensiveret landbrug og brug af pesticider. Lærkerne mangler simpelthen områder, hvor de kan leve og yngle i fred, og i Danmark er sanglærken nu vurderet som ”næsten truet” på rødlisten over truede arter.

- Med byggeriet på Lærkesletten på Amager Fælled kommer sanglærkerne også til at forsvinde herfra. Så har de mistet endnu en af deres ynglepladser, siger Knud Erik Hansen.

Og det er ikke kun sanglærkerne, der vil blive ramt af det nye byggeri på det tidligere fredede område. Området er også levested for andre arter som for eksempel stor vandsalamander, der er beskyttet af EU’s stærkeste naturbeskyttelseslovgivning.

Byggeri på tidligere fredet område

Lærkesletten på Amager Fælled blev gjort til et fredet område af Fredningsnævnet i 1992. Fredninger eksisterer for at beskytte naturen mod kortsigtede økonomiske interesser, og der skal tungtvejende samfundsmæssige hensyn til, før man kan ophæve en fredning, så det sker uhyre sjældent.

Alligevel besluttede Folketinget i 2019 at ophæve fredningen af Lærkesletten på Amager Fælled, så Københavns Kommune kunne sælge området til boligbyggeri. Det er aldrig sket før, at en fredning ophæves, for at et område kan sælges og bebygges, og Danmarks Naturfredningsforening har protesteret kraftigt imod affredningen.

En meningsmåling i 2021 viste, at et stort flertal af københavnerne er imod byggeplanerne på Amager Fælled. Men alligevel besluttede et politisk flertal i Københavns Kommune i februar 2021 at give tilladelse til, at byggeriet på Amager Fælled kan gå i gang. Derfor er det tidligere fredede område nu hegnet inde og ved at blive en byggeplads.

- Vi er i en stor biodiversitetskrise, og alle taler om, hvordan vi får mere vild og mangfoldig natur. I København er vi allerede så heldige at have et stort område med vild natur mindre end to kilometer fra centrum. Det er helt unikt for en storby. Og så beslutter politikerne stik imod den grønne dagsorden at ødelægge noget af den vilde natur i stedet for at kæmpe for at sikre mere vild natur. Det er vanvid, siger Knud Erik Hansen.

Sanglærken:

  • Er velkendt for sin charmerende sang, som kan høres fra stor højde fra januar til august (hør sanglærkens sang).
  • Har en spættet, brun fjerdragt med en hvid underside og stribet bryst.
  • Har et vingefang på 30-36 cm og en længde på 18 cm og vejer 33-45 gram.
  • Lægger 3-5 æg per kuld og får sædvanligvis to kuld om året.
  • Bygger altid rede på jorden skjult af græs eller lignende. Typisk med stor afstand til træer, hvor rovfugle kan sidde på lur.
  • Lever af insekter, grønne plantedele og frø.
  • Er vurderet som ”næsten truet” på den danske rødliste over truede arter.
  • Er gået omkring 70% tilbage i antal siden 1976. Det skyldes primært intensiveret landbrugsproduktion og en stigning i pesticidforbruget.

Knud Erik Hansen foran Lærkesletten på Amager Fælled. På byggepladshegnet har borgere hængt bannere op i protest over byggeriet på det tidligere fredede område.

Støt os i kampen for mere vild og mangfoldig natur i Danmark.