Danskerne vil ikke finde sig i, at grundvandet bliver forurenet med sprøjtegift. Otte ud af ti danskere mener, det er et problem, og politikerne bør gribe ind over for landbrugets brug af sprøjtegift. Det viser en undersøgelse fra Coop Analyse.

Undersøgelsen kommer efter afsløringer af, hvor galt det står til med drikkevandet herhjemme. En opgørelse fra Miljøstyrelsen viser, at der på bare ét år er sket en femdobling i antallet af gange, hvor der er fundet for høje koncentrationer af sprøjtegift i drikkevandet.

- Det er helt enestående, at vi i Danmark kan pumpe grundvand op og drikke det – uden at rense det først. Det er en unik ressource, som vi skal passe godt på. Og vi skal handle nu, hvis vi skal sikre rent drikkevand til vores børn og børnebørn, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

26.000 lægger pres på ministeren

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har flere gange udtalt, at han tager situationen alvorligt, og at han vil mødes med forligsparterne bag pesticidstrategien i løbet af efteråret. Her skal parterne beslutte, hvordan vores grund- og drikkevand fremover skal beskyttes mod rester af sprøjtegift.

De seneste måneder har Danmarks Naturfredningsforening sat fokus på, hvor skidt det står til med det danske drikkevand, og hvordan vi bedst beskytter det.

- Den eneste sikre måde at beskytte drikkevandet på er at forbyde sprøjtegift dér, hvor grundvand dannes, og dér hvor pumpes op, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Og det er mange danskere enige i. Over 26.000 danskere har skrevet under på Rentdrikkevand.dk.

Den 9. november afleverer Maria Reumert Gjerding underskrifterne til miljøministeren, så du kan stadig nå at være med til at lægge pres på regeringen og forligsparterne.

Så skidt står det til med drikkevandet

Sidste år fandt man sprøjtegift i drikkevandet 802 gange. I 95 tilfælde var der så meget sprøjtegift i drikkevandet, at det overskred grænseværdien. Det er femdobling i forhold til 2016, viser opgørelsen fra Miljøstyrelsen.

Samme opgørelsen viser, at det er et problem i hele landet. De seneste fem år er der fundet rester af sprøjtegift i 1.622 drikkevandsboringer. Det svarer til 27,5 procent af alle landets drikkevandsboringer.

Og at ni af de fundne stoffer stammer fra godkendte sprøjtegifte, der stadig bliver brugt i dag.

Det er skræmmende læsning, som ikke kun har fået Danmarks Naturfredningsforening og danskerne til at reagere. Også vandværkerne og en række eksperter er bekymrede for vores drikkevand.

Alle håber, at forligsparterne vil beskytte de områder, hvor drikkevandet dannes, mod sprøjtegift, når de mødes i løbet af denne måned.