I dag anslår forskere, at der er mellem ni og 11 ulve i Danmark. Men omtrent et lige så stort antal ulve vurderes at være sporløst forsvundet fra Danmark siden 2012.

- Antallet af ulve, der forsvinder i Danmark, er højere, end hvad vi kunne forvente ud fra den naturlige dødelighed, vi kender fra andre lande. Det undrer os desuden, at der udover Thy-ulven, som var den første ulv, der genindvandrede til Danmark efter 200 års fravær af ulve, ikke er fundet rester af nogle af de ulve, der anses for at være døde, siger Peter Sunde, professor i Faunaøkologi ved Aarhus Universitet

De forsvundne ulve giver anledning til en mistanke om, at ulvene skaffes af vejen. En mistanke, der styrkes af kritiske udtalelser om ulvene i Danmark på sociale medier.

Der bliver eksempelvis skrevet, at ulvene skal: ”skydes og graves ned”, ”smides i halmfyret” eller ”smides i gyllebeholderen”.

Ulven i Danmark

  • Det vurderes, at der pt. lever ni til 11 ulve i Danmark.
  • Siden 2012 er ni ulve forsvundet sporløst fra landet, det viser statusrapporten fra 2020.
  • Der var ingen ulve, der ynglede herhjemme sidste år, men i 2019 fik vi et kuld ulvehvalpe i Stråsø Plantage.
  • Ulven levede oprindeligt i Danmark, og den er selv vendt tilbage til os efter at have været væk i over 200 år.
  • Ulven er fredet i EU, fordi den har været udrydningstruet. Den delbestand de danske ulve hører til, har det stadig svært.
  • Ulven er et meget sky dyr og vil typisk flygte, længe før du opdager den.

Læs mere om ulven her.

Ulven er ikke godt nok beskyttet i Danmark

I 2018 blev en mand dømt for ulovligt at have skudt en ulv. I første omgang blev han tildelt 40-dages betinget fængsel, men fik lov til at beholde sit jagttegn.

- Det var først langt senere, at han blev frakendt jagttegnet. Det svarer lidt til, at politiet lader en spritbilist køre videre ude i trafikken, siger Bo Håkansson.

Han peger på, at loven skal efterleves, og at der skal være et meget større fokus på ulovlige drab af vilde dyr i Danmark.

Læs også: Drab på vilde dyr i Danmark skal tages langt mere alvorligt

Organisationerne i miljøministerens Vildtforvaltningsråd har for nogle måneder siden rettet en fælles henvendelse til både justitsministeren og miljøministeren med ønske om, at de to ministerier opprioriterer bekæmpelsen af faunakriminalitet og styrker samarbejdet på tværs af ministerierne:

- De forsvundne ulve er jo bare toppen af isbjerget. Vi har også set eksempler på, at rovfugle er blevet forgiftede. Det er simpelthen ikke i orden, at folk åbenlyst kan anbefale faunakriminalitet. Det er virkelig dårlig stil, og svarer grundlæggende til at nikke til, at folk kan vælge hvilken lovgivning, de ønsker at overholde eller bryde, siger Bo Håkansson.

Læs også: Ulovlige giftdrab på rovfugle savner efterforskning

Han mener, at der grundlæggende er behov for at styrke samarbejdet mellem ministerierne, herunder opbygning af erfaring og ekspertise i at efterforske faunakriminalitet, ligesom det bliver gjort i vores nabolande.

Den danske natur har stor glæde af ulven

Selvom ulvedebatten er et hot topic i Danmark, så mangler debatten ofte nuancer:

- Rovdyrene har faktisk en nøglerolle. Det er nok de færreste, der er er klar over, at ulven er ganske gavnlig i den danske natur. Ulven er nemlig med til at holde bestande hos f.eks. krondyr og rådyr sunde, fordi ulven tager det letteste bytte, som vil være de syge og svækkede i flokken, forklarer Bo Håkansson.

Læs også: Ulvedebatten savner fakta og fuldstændighed

Bo Håkansson pointerer desuden, at der er rigeligt med plads til ulven i den danske natur. Fødemæssigt vil der være plads til omkring 100 ulve i Danmark, men pga. af vores fragmenterede natur, så vil antallet aldrig blive så stort:

- Ulve færdes over meget store afstande, derfor vil der uden tvivl være nogle ulve, der dør i trafikken, ligesom vi ser det i Tyskland, før vi når et så højt antal, som vi faktisk har plads til, forklarer han.

Det er derfor ekstra vigtigt, at de ulve, der lever i Danmark er ordentligt beskyttet og ikke forsvinder sporløst.

Læs også: Skal du være bange for ulve?

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57