Det er en kølig forårsdag, og solen stråler fra en skyfri blå himmel. Knud Erik Hansen er ude og gå en tur på Amager Fælled i København, og anledningen er desværre trist. Knud Erik Hansen er der for selv at se hvad er sker og for at tage billeder af det byggepladshegn, som er sat op omkring Lærkesletten – det tidligere fredede område, hvor Københavns Kommune har godkendt, at der nu skal bygges en bydel til fem tusinde mennesker i seks etagers højde.

- Det er sørgeligt, at der stadig er politikere, der hænger fast i den gamle tankegang, hvor byggeri kommer før natur. Det er endda nybyggeri på et - ved lov – tvangsaffredet område. Det er helt unikt for en storby at have et stort område med vild natur blot to kilometer fra centrum. Byggeriet tromler ikke kun flora og fauna på Lærkesletten. Det er et indgreb i hele Amager Fælleds natur, siger Knud Erik Hansen.

Selv om Knud Erik Hansen ryster på hovedet ved synet af byggepladshegnet på Amager Fælled, så virker hans humør ikke helt i bund. Han er nemlig langt fra alene om at være modstander af byggeriet. På hegnet har bekymrede borgere sat mange bannere op med protester som ”Giv naturen tilbage” og ”Sæt Lærkesletten fri”.

Mens Knud Erik Hansen tager billeder af bannerne, så ringer hans telefon flere gange, og ofte er det andre aktive fra eksempelvis Danmarks Naturfredningsforening, Amager Fælleds Venner eller Dansk Ornitologisk Forening. De mange støttebeskeder og engagementet fra de andre aktive får Knud Erik Hansens ansigt til at lyse op i et stort smil.

- Jeg har været aktiv i Danmarks Naturfredningsforening siden 2016, og der er et sket et fantastisk skift de seneste år. Hundredvis af borgere er kommet med i et netværk af mange forskellige grupper, der kæmper sammen for naturen og den grønne by. Det er enormt dejligt, at stadig flere oplever natur i byen som værende vigtig, og mange bliver aktive. Der er en dejlig engageret energi i de mange aktive borgere. Det er opløftende. Det giver ekstra energi og styrke, siger Knud Erik Hansen.

Byggeriet på Amager Fælled:

  • Lærkesletten på Amager Fælled blev fredet i 1992.
  • En fredning er varig og kan kun ophæves, når tungtvejende samfundsmæssige hensyn gør det påkrævet. Og det sker uhyre sjældent.
  • Alligevel besluttede et flertal i Folketinget at ophæve fredningen i 2019, så området kunne sælges til boligbyggeri.
  • Det er aldrig sket før, at en fredning ophæves med det formål, at kommunen kan få en økonomisk gevinst ud af at sælge grundene til boligbyggeri.

Knud Erik Hansen holder tale til demonstration mod byggeriet på Amager Fælled.

Knud Erik Hansen er i dag formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i København, men han vil ikke betegne sig selv som en naturekspert.

- Jeg er bare en helt almindelig naturelsker. Jeg har ikke et kendskab til en masse arter, men nyder at være i naturen og opleve det liv, der er i naturen, fortæller han.

Knud Erik Hansen er uddannet civilingeniør med byplanlægning som speciale. Han har i mange år arbejdet som forsker med byudvikling. Han har siddet i Folketinget og i Borgerrepræsentationen (byrådet i København). I hans mangeårige virke med Københavns udvikling har hans tilgang altid været, at grønne områder er en vigtig del af byen, og at byen udvikles, så både mennesker, flora og fauna trives.
Det lå derfor lige for at blive aktiv i både Danmarks Naturfredningsforening og Amager Fælleds Venner i 2016, da byggeplanerne for Amager Fælled dukkede op.

- Siden 1970’erne har naturområderne på Amager Fælled og Kalvebod Fælled været en hjertesag for mig. Det er fantastisk, at man i en storby har sådan et stort grønt område med vild natur, fortæller han.

Fortsætter kampen mod byggeri på Amager Fælled

- Det er opløftende at se hvorledes flere og flere ser værdien af natur i byen og ser på det på en ny måde. For 20-30 år siden var ordet biodiversitet mest blot et ord. Nu er det konkret. Det er f.eks. lærken som levende skabning. Det er floraen, der udfolder sig i dens biotop. Det er nyt, og det er stærkt, og det skaber en stærk bevægelse for natur. Den holdning vokser næsten eksponentielt. Det kan vælte ikke kun planerne for byggeriet på Amager Fælled. Det kan også vælte de politikere, der ikke vil eller evner at træde ud den gamle tidslomme, hvor natur er noget underordnet - og ikke noget levende, som vi skal passe på, siger Knud Erik Hansen.

Knud Erik Hansen og de mange andre aktive ser ikke kampen for naturen på Amager Fælled som tabt, blot fordi lokalplanen er vedtaget. Derfor fortsætter de med demonstrationer, klager og forsøger at øge den folkelige opbakning. En stor folkelig opbakning kan ændre beslutninger, og 76 procent af københavnerne har i måling sagt, at de imod byggeplanerne på Amager Fælled.

Læs også: Sådan kan du hjælpe Knud Erik Hansen og de andre aktive i København

Knud Erik Hansen:

  • 76 år og født i Aalborg, men har boet i København siden 1965.
  • Uddannet civilingeniør med byplanlægning som speciale. Desuden bifag i kultursociologi.
  • Har arbejdet som forsker med emner om byudvikling.
  • Har tidligere været valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation og Folketinget for SF.
  • Har været aktiv i Danmarks Naturfredningsforening siden 2016 og er nuværende formand i afdelingen i København.