Koncentrationen af kræftfremkaldende nitrat i grundvandet er steget for første gang i en årrække. Yderligere er der i løbet af de seneste to år sket en stigning i andelen af prøver i det øvre grundvand, der overskrider grænseværdien for nitrat i drikkevandet.

Det skriver Ingeniøren med udgangspunkt i ikke publicerede data fra Aarhus Universitet og GEUS, som er en del af de årlige rapporter om dansk vandmiljø.

Danmarks Naturfredningsforening ønsker at bremse udviklingen og reducere mængden af nitrat i grundvandet:

- Det er helt ekstremt bekymrende at indholdet af nitrat i grundvandet er stigende. Landbrugets udledning af kvælstof skal reduceres markant, og det haster - af hensyn til vores drikkevand, natur og miljø, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Mere nitrat efter Landbrugspakken

Det stigende indhold af nitrat i grundvandet hænger sammen at der er kommet mere kvælstof på markerne. Med Landbrugspakken i 2016 blev det tilladt for landmændene sprede mere gødning. Det kan påvirke kvaliteten af drikkevandet for mange danskere.

- Der er rigtig mange mennesker i dag som i forvejen modtager vand med høj koncentration af nitrat. Og når landbruget samtidig fik lov til at gøde mere, som følge af Landbrugspakken, så får vi et problem med øget nitrat i vores grundvand og dermed også i vores drikkevand, siger Walter Brüsch, der er geolog og grundvandsekspert hos Danmarks Naturfredningsforening.

Med landbrugspakken havde man en forventning om en lavere udledning af kvælstof, men beregningerne holdt ikke stik.

Læs mere om den øgede kvælstofudledning

Nitrat i drikkevandet kan virke kræftfremkaldende

Når nitrat siver fra markerne og ned i jorden, så påvirker det ikke kun kvaliteten af grundvandet, men også dem der i sidste ende drikker det.

Sidste år blev det påvist gennem et studie fra Aarhus Universitet, at nitrat i drikkevand giver forhøjet risiko for tarmkræft. Og derfor er det ifølge geolog Walter Brüsch bekymrende, at vi ser en højere koncentration af nitrat:

- Det er et problem, at nitrat i grundvandet stiger, fordi vi i dag ved, at selv små stigninger i koncentrationen af nitrat kan virke kræftfremkaldende, siger han.

Fakta om nitrat i grundvandet:

  • Nitrat i grundvandet stammer fra den kvælstofgødning, som landmændene spreder på marken.
  • Nitraten bliver let opløst i vand, og med regnvand siver det ned i jorden og ender i grundvandet.
  • Der er forskel på, hvor dybt man finder nitrat i jorden og grundvandet. Det afhænger af, hvilken del af landet du befinder dig i.
  • I Vestdanmark er der mange sandområder, og derfor kan det spores til mere end 50 meters dybde. I Østdanmark er jorden mere lerholdig, så her findes nitrat for det meste kun i det øverste lag af grundvandet.

Risikoen for nitrat er størst ved vandboringer i områder med sandholdig jord. Opgørelsen fra GEUS viser, at 80 procent af prøverne af det øvre grundvand under sandede jorder indeholder mere end de 50 mg. nitrat pr. liter. Det er over grænseværdien.

Men selv lavere koncentrationer under grænseværdien kan virke kræftfremkaldende. Studiet fra Aarhus Universitet viste, at den forøgede risiko for kræft allerede kunne ses ved koncentrationer lidt over ca. 4 mg nitrat pr. liter vand.

Vi kæmper for rent drikkevand

Hos Danmarks Naturfredningsforening vil vi beskytte vores grundvand. Og det kan vi også se, at mange danskere er interesserede i.

Sidste år fokuserede vi på rent drikkevand med en underskriftindsamling for at forbyde sprøjtegift dér hvor drikkevandet pumpes op. Over 27.000 danskere støttede forslaget med deres underskrift i november.

Det var medvirkende til, at miljøministeren tog sagen op og aftalen om sprøjteforbud ved drikkevandsboringer blev indgået med et bredt flertal i Folketinget i starten af januar i år.


Meld dig ind i Danmarks Naturfredningsforening - vi arbejder for rent drikkevand

alt
Walter Brüsch
Politisk rådgiver, geologi, grundvand og sprøjtegift
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 40 97 32 43