*Kilde: Energistyrelsen

**Infogrammets værdier er baseret på 2019-opgørelsens tal. Det har ikke været muligt for Furesø Kommune at indhente data for mad-udledningen i 2019, hvorfor 2019-data ikke er helt sammenlignelige med tidligere år.

Aftalen

  • Startdato: December 2008
  • Reduktionsmål: To procent pr. år
  • Forlænget: 2013
  • Aftalens gyldighed: 2020

Kommunens websted

DN-Furesøs websted