Faglig baggrund

  • Uddannet civilingeniør og kultursociolog med byplanlægning som hovedtema.
  • Har arbejdet med byudvikling som forsker på Aalborg Universitet.
  • Tidligere medlem af Københavns Borgerrepræsentation, bl.a. med fokus på naturens rolle i byudviklingen.
  • Erfaring med organisatorisk og politisk arbejde og med bevægelser.
  • Har i flere år arbejdet med Amager Fælled og andre store sager om natur i København.

Foreningsbaggrund

  • Formand for DN København.

Interesser/vil arbejde for

Jeg vil gerne et DN, der kan omsætte mange menneskers ønsker til mere mangfoldig natur til en politisk kraft. Jeg vil gerne, at mange mennesker gennem egen aktivitet kan skabe politik for naturen og rigtigt gerne, at mange gør det gennem DN.

Jeg vil gerne en mangfoldig natur mangfoldige steder. Vi skal sørge for, at både den truede og sårbare natur og den almindelige natur kan udfolde sig. Der skal være plads til natur på landet og i byerne. På landet er den truet af det gængse landbrugs interesser. I byerne af stærke interesser i at bygge. Arbejder konkret med Amager Fælled og andre sager om natur og byudvikling i København.

Hovedbestyrelsen