Appelsiner, klementiner og mandariner havner hver dag i danskernes indkøbskurve rundt omkring i landets supermarkeder. Du studser nok ikke over, hvis der står ”importeret fra Spanien”.

Men det kan der være en grund til at gøre. For en ny undersøgelse fra Danwatch viser, at en tredjedel af konventionelle citrusfrugter indeholder sprøjtegiften chlorpyrifos, der er forbudt i Danmark og flere andre lande i EU.

Stoffet findes især i citrusfrugter, der er importeret fra lande, hvor det ikke er forbudt. Chlorpyrifos er udbredt på globalt plan og er godkendt i mere end 100 lande. Det er gennem importeret frugt og grønt fra disse lande, at giftstoffet kan spores til fødevarer i danske supermarkeder.

Læs også: Disse 5 danske grøntsager indeholder oftest rester af sprøjtegift.

Eksperter advarer: EU bør indføre forbud

Flere studier peger på en sammenhæng mellem chlorpyrifos og påvirkning i hjernen hos fostre og spædbørn. Det fastslår Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin på Syddansk Universitet:

“Det er uønsket, at gravide og børn bliver udsat for et stof som det her, for det er formentlig så giftigt, at det slet ikke kan lade sig gøre at indtage uden at gøre skade”, siger han til Danwatch.

Derfor bekymrer det flere eksperter, at Fødevarestyrelsen har fundet rester af giftstoffet i importerede fødevarer. Til Danwatch har fødevarepolitisk seniorrådgiver i Forbrugerrådet TÆNK Camilla Udsen udtalt, at stoffet ikke bør findes i danske burtikker og at det burde forbydes overalt:

“Det bør ideelt set forbydes globalt, men første skridt må være at forbyde det på EU-plan, da vi jo sådan set har fælles regler. Det vil være et relativt let skridt at tage i og med, at der allerede er flere lande, som har forbudt det,” siger hun.

Om chlorpyrifos

  • Chlorpyrifos tilhører gruppen af sprøjtegifte, der hedder organofosfater.
  • Organofosfater er insektmidler, der er udfaset i Danmark.
  • Stoffet et skabt til at angribe insekters nervesystem, men det er også skadeligt for nervesystemet hos rotter i laboratorier og for mennesker.
  • På trods af forbuddet i Danmark er det lovligt at importere fødevarer, der indeholder giftstoffet.

Bliv medlem: Vi arbejder for fødevarer uden gift


Faktisk er giftstoffet på dagsordenen i EU. Her bliver det diskuteret, om det igen skal godkendes til salg i EU-landene.

Her er fundet chlorpyrifos

Gennem indsamlede data fra Fødevarestyrelsens kontrolprøver i perioden 2016-2018 har Danwatch kortlagt, hvilke fødevarer der indeholder chlorpyrifos, og hvor de kommer fra.

Fødevarestyrelsen har fundet chlorpyrifos i omkring 4 procent af al konventionel frugt og grøntsager samt i mindre grad korn og ris, der især importeres fra Spanien, Kina og Thailand, hvor chlorpyrifos er lovligt.

I 16 tilfælde var fundene af chlorpyrifos markant over den tilladte grænseværdi, hvilket svarer til 7 procent af de samlede fund.

Derfor vurderer Fødevarestyrelsen, at indholdet af chlorpyrifos i den enkelte frugt eller grøntsag som “sundhedsmæssigt problematisk”.

Kun i et enkelt ud af de 16 tilfælde af overskridelser af grænseværdien blev der givet en bøde til importøren på 7.500 kr.

Læs også: Sprøjtegift ender i drikkevandet.

Sådan undgår du giftstoffet

De fødevarer der er mest udsatte for sprøjtegiften er citrusfrugter. I Fødevarestyrelsens 151 tests i perioden 2016-2018 fandt de, at 30 procent af konventionelle appelsiner indeholdt spor af chlorpyrifos, mens tallet for de testede klementiner og mandariner var på 34 procent.

For at undgå nervegiften anbefaler Forbrugerrådet TÆNK, at forbrugere køber økologisk og gerne dansk frugt og grønt, der med sikkerhed ikke er sprøjtet med chlorpyrifos.

Danwatch har forsøgt at spørge Miljøministeriet, hvorfor frugt og grønt med chlorpyrifos er lovligt at importere på vores fødevarer, når det er forbudt i Danmark. Men de oplyste dengang, at det ikke var muligt at svare på spørgsmål grundet folketingsvalget.

Og det kræver politisk handling, mener Rikke Lundsgaard, der er seniorpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, der anbefaler at forbrugere og detailhandlen boycotter giften indtil politikerne har taget stilling til problematikken.

- Det egentlige ansvar ligger hos politikerne. Men så længe, at chlorpyrifos stadig er tilladt i Europa og globalt, så må detailhandlen skride ind og forlange af deres leverandører, at deres varer er fri for giftstoffet, siger hun.

For det er ikke tilfældet på nuværende tidspunkt, hvor stoffet findes i omkring 4 procent af al konventionel frugt og grønt i danske supermarkeder ifølge tests fra Fødevarestyrelsen.

Læs også: 10 fødevarer er kilde til 75 procent af kroppens sprøjtegiftrester